Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadząc NGO miejcie świadomość, że działalność organizacji pozarządowych podlega nadzorowi i kontroli. To nadzór starosty, ministra, czy sądu. Organizacje społeczne, podobnie jak inne instytucje, są też kontrolowane, np. kiedy wydają pieniądze publiczne lub kiedy zatrudniają pracowników. NGO dotyczą również kontrole NIK-u, ZUS-u, kontrole skarbowe. Sprawdź, jakie jeszcze.

Nadzór i kontrola - kto, kiedy i dlaczego sprawdza co dzieję się w NGO?

Najważniejsze informacje o tym jakie urzędy mogą kontrolować działalność organizacji pozarządowych. Prowadząc organizację musimy mieć świadomość, że podlegamy różnym przepisom prawa i obowiązkom, i że różne podmioty mogą nas skontrolować.

Co to znaczy, że jakiś urząd ma nadzór lub może kontrolować działalność stowarzyszenia, fundacji? Kto ma nadzór nad nimi?

Reklama

Kontrola wykorzystania dotacji - realizacji projektu przez organizację pozarządową

To chyba najczęstszy rodzaj kontroli organizacji pozarządowych. Większość NGO realizuje projekty, na które otrzymuje dofinansowanie. Niezależnie czy dotacji udziela nam administracja publiczna czy podmiot prywatny spodziewajmy się, że będzie sprawdzać jak wykorzystujemy przekazane środki.

Kontrola dofinansowania otrzymanego od administracji

Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać [INFOGRAFIKA]

Jaki nadzór nad organizacjami pozarządowymi ma starosta

Starosta sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami - w tym także stowarzyszeniami zwykłymi. Nadzór starosty dotyczy też fundacji. Zobacz jakie są kompetencje nadzorcze starosty.

Starosta powiatu - kogo i kiedy może skontrolować starosta?

Jaki nadzór nad organizacjami pozarządowymi ma minister

Minister nadzoruje fundacje. Każda fundacja wskazuje (przy zakładaniu i rejestracji w KRS) jakiego ministra wybiera - ten minister będzie w przyszłości nadzorował fundację, w tym analizował jej sprawozdania. Zobacz na czym jeszcze może polegać nadzór ministra nad fundacją.

Na czym polega kontrola ministra wobec fundacji?

Nadzór Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego nad OPP

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego sprawuje nadzór nad organizacjami mającymi status pożytku publicznego. Zobacz jak wygląda nadzór nad OPP.

Kontrola i nadzór OPP

Kontrole podatków, ubezpieczeń, zatrudnienia i inne kontrole w NGO

Organizacje pozarządowe podobnie jak i inne podmioty podlegają kontroli wielu instytucji i służb np. z tytułu zatrudniania pracowników, zbierania danych osobowych, prowadzenia określonego rodzaju placówek czy działalności. Zobacz jakie instytucje, w jakim zakresie i na jakich zasadach mogą kontrolować NGO.

Kontrola podatkowa (wybrane zagadnienia)

Kontrola celno-skarbowa (wybrane zagadnienia)

Kontrola prowadzona przez regionalne izby obrachunkowe

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Reklama