Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Ten dział kierujemy do organizacji pozarządowych i pracowników administracji. Przeczytacie m.in. o współpracy finansowej i współpracy merytorycznej NGO i administracji, programie współpracy i otwartych konkursach ofert.

Dla NGO: Co trzeba wiedzieć o administracji

Reklama

Dla administracji: Co trzeba wiedzieć o NGO

Poznajmy drugą stronę. Organizacje pozarządowe znają już zasady działania administracji - pora, żeby administracja zobaczyła dlaczego NGO-sy są takie, a nie inne.

Co to są organizacje pozarządowe? Czym jest stowarzyszenie a czym fundacja?

Kto w organizacji podejmuje decyzje?

Co to są organizacje pożytku publicznego?

Pomocniczość i inne zasady współpracy

O zasadach współpracy mówi ustawa o działalności pożytku publicznego. Warto te zasady znać i dobrze rozumieć.

Poznaj zasady współpracy administracji publicznej z NGO - materiał w przygotowaniu

Współpraca merytoryczna

Współpraca finansowa

Wreszcie to co organizacje pozarządowe rozgrzewa najbardziej - realizacja zadań publicznych i konkursy ofert. Na nasze działania zawsze szukamy jakichś środków. Mogą być to środki publiczne - jeśli oferta NGO będzie atrakcyjna.

Na czym polega współpraca finansowa administracji z organizacjami pozarządowymi?

Otwarte konkursy ofert

Dotacje na realizację zadań publicznych

Jak wpływamy na kształt regulacji czyli konsultacje społeczne

Organizacje pozarządowe mogą w konsultacjach społecznych współtworzyć różne dokumenty: plany, programy, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, strategie etc. Dobre konsultacje rządzą się swoimi prawami - warto się ich nauczyć i do nich stosować.

Co to są konsultacje społeczne?

Ogólne zasady i standardy konsultacji społecznych

Jak powinny przebiegać konsultacje społeczne?

Role organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych, konsultacje lokalne

Specyfika konsultacji na szczeblu centralnym - rządowym

Skąd czerpać wiedzę o konsultacjach?

Reklama