Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Informacje na temat specyfiki konsultacji społecznych prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu centralnym.

1

Dokumenty dotyczące konsultacji na szczeblu rządowym

Główne obowiązki dotyczące procesu konsultacji publicznych spoczywające na organach administracji publicznej szczebla centralnego wynikają z dokumentu, jakim jest Regulamin Pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku. Na podstawie zapisów Regulaminu administracja centralna jako organizator konsultacji jest zobowiązana do:

Ważnym dokumentem, przygotowanym zgodnie z Programem „Lepsze regulacje 2015”, mającym umocowanie w Regulaminie Pracy Rady Ministrów, który w dużej części poświęcony jest konsultacjom publicznym i temu, w jaki sposób powinny być prowadzone są „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Dokument zawiera szereg rekomendacji dla organizatorów konsultacji publicznych dotyczących etapów i metod prowadzenia konsultacji, wykorzystania informacji z konsultacji, czy dokumentacji procesu.

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami dokumentów rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw). W przypadku poselskich projektów ustaw, możliwe jest przeprowadzenie wysłuchania publicznego, którego tryb przeprowadzenia określa Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama
2

Informacje na temat trwających konsultacji publicznych 

Informacje na temat trwających konsultacji publicznych prowadzonych przez administrację centralną możesz sprawdzać korzystając z:

  • Serwisu Rządowego Procesu Legislacji, który stanowi najpełniejsze źródło informacji o konsultacjach publicznych prowadzonych przez administrację centralną. Serwis daje możliwość wyszukiwania projektów aktów prawnych pod względem różnych kategorii oraz subskrypcji powiadomień dotyczących konsultacji publicznych,
  • Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych ministerstw,
  • Zakładki o konsultacjach na portalu ngo.pl – www.konsultacje.ngo.pl,
  • Rządowej platformy do konsultacji online – www.konsultacje.gov.pl.

Część poradnika dotycząca konsultacji społecznych została opracowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Konsultacje z zasadami” (www.konsultacjezzasadami.pl). Autorzy: Oktawiusz Chrzanowski (FISE), Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska, Agata Bluj („Stocznia”)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.