Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Informacje na temat specyfiki konsultacji społecznych prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu centralnym.

1

Dokumenty dotyczące konsultacji na szczeblu rządowym

Główne obowiązki dotyczące procesu konsultacji publicznych spoczywające na organach administracji publicznej szczebla centralnego wynikają z dokumentu, jakim jest Regulamin Pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku. Na podstawie zapisów Regulaminu administracja centralna jako organizator konsultacji jest zobowiązana do:

Ważnym dokumentem, przygotowanym zgodnie z Programem „Lepsze regulacje 2015”, mającym umocowanie w Regulaminie Pracy Rady Ministrów, który w dużej części poświęcony jest konsultacjom publicznym i temu, w jaki sposób powinny być prowadzone są „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Dokument zawiera szereg rekomendacji dla organizatorów konsultacji publicznych dotyczących etapów i metod prowadzenia konsultacji, wykorzystania informacji z konsultacji, czy dokumentacji procesu.

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami dokumentów rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw). W przypadku poselskich projektów ustaw, możliwe jest przeprowadzenie wysłuchania publicznego, którego tryb przeprowadzenia określa Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama
2

Informacje na temat trwających konsultacji publicznych 

Informacje na temat trwających konsultacji publicznych prowadzonych przez administrację centralną możesz sprawdzać korzystając z:

  • Serwisu Rządowego Procesu Legislacji, który stanowi najpełniejsze źródło informacji o konsultacjach publicznych prowadzonych przez administrację centralną. Serwis daje możliwość wyszukiwania projektów aktów prawnych pod względem różnych kategorii oraz subskrypcji powiadomień dotyczących konsultacji publicznych,
  • Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych ministerstw,
  • Zakładki o konsultacjach na portalu ngo.pl – www.konsultacje.ngo.pl,
  • Rządowej platformy do konsultacji online – www.konsultacje.gov.pl.

Część poradnika dotycząca konsultacji społecznych została opracowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Konsultacje z zasadami” (www.konsultacjezzasadami.pl). Autorzy: Oktawiusz Chrzanowski (FISE), Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska, Agata Bluj („Stocznia”)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.