Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o centrach wsparcia organizacji pozarządowych.

1

Co to jest Centrum Organizacji Pozarządowych?

Centrum Organizacji Pozarządowych to tylko nazwa umowna na określenie instytucji, którą może powołać organ administracji publicznej, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.(art. 5 ust. 6). Instytucja ta ma za zadanie prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. Inaczej mówiąc chodzi o instytucję, która będzie wspierała organizacje i pomagała im w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp.

Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Reklama
2

Czy każdy samorząd musi powołać Centrum Organizacji Pozarządowych?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie nakłada takiego obowiązku. Powołanie instytucji wspierającej lokalne organizacje pozarządowe powinno być uzależnione od tego, czy w danej gminie lub powiecie jest taka potrzeba. Jeśli lokalne organizacje pozarządowe zgłaszają, że jest im potrzebne wsparcie w postaci lokalu do spotkań, szkoleń czy porad specjalistów – wówczas samorząd powinien się zastanowić nad zapewnieniem im takich usług. Oczywiście zakres zaangażowania władz lokalnych będzie wynikał z jednej strony ze zrozumienia i chęci odpowiedzi na potrzeby organizacji, z drugiej zaś – z możliwości finansowych danego samorządu. Nie koniecznie musi to być od razu oddzielna instytucja, a już na pewno nie chodzi o mnożenie etatów urzędniczych. W sytuacji gmin wiejskich, gdzie działa niewiele organizacji pozarządowych, rozsądną wydaje się inicjatywa tworzenia takich centrów na szczeblu powiatu, jako wspólnej inicjatywy zainteresowanych samorządów gminnych i powiatowych. Ciężar finansowy rozkłada się wtedy na kilka lub nawet kilkanaście samorządów. Powstałe w ten sposób centrum ma do obsłużenia większą liczbę organizacji – z całego powiatu. Jednocześnie obowiązujący w Polsce model stosunkowo niedużych terytorialnie powiatów sprawia, że dostęp do takiej oferty (także komunikacyjny) byłby łatwy dla wszystkich zainteresowanych.

3

Kto prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych – samorząd czy organizacje?

Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli instytucja, która ma za zadanie wspierać organizacje pozarządowe może być prowadzona zarówno przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe. Może być także prowadzona we współpracy samorządu i organizacji.

Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Centra mogą być prowadzone:

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.