Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Najważniejsze informacje o centrach wsparcia organizacji pozarządowych.

1

Co to jest Centrum Organizacji Pozarządowych?

Centrum Organizacji Pozarządowych to tylko nazwa umowna na określenie instytucji, którą może powołać organ administracji publicznej, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.(art. 5 ust. 6). Instytucja ta ma za zadanie prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. Inaczej mówiąc chodzi o instytucję, która będzie wspierała organizacje i pomagała im w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp.

Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Reklama
2

Czy każdy samorząd musi powołać Centrum Organizacji Pozarządowych?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie nakłada takiego obowiązku. Powołanie instytucji wspierającej lokalne organizacje pozarządowe powinno być uzależnione od tego, czy w danej gminie lub powiecie jest taka potrzeba. Jeśli lokalne organizacje pozarządowe zgłaszają, że jest im potrzebne wsparcie w postaci lokalu do spotkań, szkoleń czy porad specjalistów – wówczas samorząd powinien się zastanowić nad zapewnieniem im takich usług. Oczywiście zakres zaangażowania władz lokalnych będzie wynikał z jednej strony ze zrozumienia i chęci odpowiedzi na potrzeby organizacji, z drugiej zaś – z możliwości finansowych danego samorządu. Nie koniecznie musi to być od razu oddzielna instytucja, a już na pewno nie chodzi o mnożenie etatów urzędniczych. W sytuacji gmin wiejskich, gdzie działa niewiele organizacji pozarządowych, rozsądną wydaje się inicjatywa tworzenia takich centrów na szczeblu powiatu, jako wspólnej inicjatywy zainteresowanych samorządów gminnych i powiatowych. Ciężar finansowy rozkłada się wtedy na kilka lub nawet kilkanaście samorządów. Powstałe w ten sposób centrum ma do obsłużenia większą liczbę organizacji – z całego powiatu. Jednocześnie obowiązujący w Polsce model stosunkowo niedużych terytorialnie powiatów sprawia, że dostęp do takiej oferty (także komunikacyjny) byłby łatwy dla wszystkich zainteresowanych.

3

Kto prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych – samorząd czy organizacje?

Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli instytucja, która ma za zadanie wspierać organizacje pozarządowe może być prowadzona zarówno przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe. Może być także prowadzona we współpracy samorządu i organizacji.

Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Centra mogą być prowadzone:

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.