Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zastanawiasz się skąd brać pieniądze na działania Twojej organizacji? W tym dziale opisaliśmy główne źródła finansowania NGO. Sprawdź jak pozyskać fundusze dla fundacji i stowarzyszenia.

Dotacje

Dotacje są jedną z najczęstszych form finansowania działań organizacji. To bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na cel zgodny z jej statutem. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o dotacjach, w tym dotacjach na realizację zadań publicznych.

Czym jest dotacja i kto może ją otrzymać

Dotacje ze środków publicznych

Dotacje na realizację zadań publicznych

Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać [INFOGRAFIKA]

Reklama

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Czy wiesz, że fundacje i stowarzyszenia mogą pobierać opłaty od uczestników swoich działań? Robią to, pod pewnymi warunkami, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Poznaj zasady prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Działalność odpłatna organizacji pozarządowej [INFOGRAFIKA]

Kody PKD

Działalność gospodarcza

Organizacja pozarządowa może zarabiać na realizację swoich celów statutowych sprzedając usługi lub produkty. Musi wtedy zarejestrować działalność gospodarczą. Tutaj dowiesz się jak ją zarejestrować, prowadzić i jak zakończyć działalność komercyjną w NGO.

Chcemy rozpocząć sprzedaż

Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku

Prowadzimy działalność gospodarczą – obowiązki i przywileje, ważne terminy

Zakończenie działalności gospodarczej przez NGO

Kody PKD

Zbiórki publiczne

Możesz też zbierać pieniądze lub dary rzeczowe w miejscach publicznych i przeznaczać je na cele pożytku publicznego. Poniżej informacje o tym, czym jest zbiórka publiczna, jakie obowiązki wiążą się z organizacją zbiórki i jak ją przeprowadzić legalnie.

Zbiórki publiczne

Co jest, co nie jest zbiórką publiczną [INFOGRAFIKA]

Darowizny pieniężne i dary rzeczowe

O darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze lub sprzęty, które do nas należą. NGO korzystają z takiej ofiarności. Same także mogą przekazać darowiznę innej organizacji. Przeczytaj o czym musi wiedzieć darczyńca i obdarowany.

Darowizny

Dary rzeczowe

Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego [INFOGRAFIKA]

Jak rozpocząć i z sukcesem prowadzić fundraising z darczyńcami indywidualnymi w organizacji?

Sponsoring

Chcesz uwzględnić sponsoring jako źródło finansowania działań swojej organizacji? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić. Znajdziesz tu informacje o tym, kiedy sponsoring staje się działalnością gospodarczą i czym się różni od darowizny.

Sponsoring

Umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa

Aukcje charytatywne

Stowarzyszenia i fundacje mogą też być organizatorami aukcji charytatywnych. Sprawdź, czego należy dopilnować, żeby przeprowadzić aukcję poprawnie.

Aukcje charytatywne

SMS-y charytatywne

W pewnych sytuacjach warto zastanowić się nad zbieraniem środków na określony cel przy pomocy SMS-ów. Jak zorganizować SMS-ową zbiórkę i co z podatkiem VAT? Piszemy o tym tutaj.

SMS-y charytatywne

Loterie fantowe

Organizacjom pozarządowym, ale także grupom nieformalnym często zdarza się organizować loterie fantowe w szkole, przedszkolu lub na festynie. Tutaj znajdziesz informacje o tym jak zgłosić i rozliczyć loterię fantową, co to mała loteria fantowa i czym jest kwota bazowa.

Loterie fantowe

Pożyczki

W pewnych sytuacjach organizacje mogą zaciągnąć pożyczkę. Mogą jej również same udzielić. Zapoznaj się z informacjami na ten pożyczek w NGO. Kto może ich udzielać, jakie opłaty i podatki się z tym wiążą i kiedy trzeba zawrzeć umowę pożyczki.

Pożyczki

Fundacja udziela pożyczki spółce zależnej

Nawiązki

W ramach konkursu dotacyjnego przyznawane są też środki z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz zasilają między innymi nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzane przez sądy od sprawców przestępstw. Tutaj są informacje o nawiązkach sądowych dla organizacji pozarządowych.

Nawiązki [material w przygotowaniu]

Zapytania ofertowe

Organizacje mogą konkurować z innymi podmiotami, zgłaszając swoje oferty na realizacje jakiegoś zadania. Może się to odbywać w wybranym trybie zmówień publicznych. Ta procedura różni się znacznie od uzyskiwania dotacji.

Zasady udzielania zamówień [materiał w przygotowaniu]

Składki członkowskie

Składki członkowskie to wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz swojej organizacji. Tutaj dowiesz się między innymi czy składki członkowskie są obowiązkowe, kto ustala ich wysokość i czy od składek płaci się podatek dochodowy.

Składki członkowskie

Reklama

Przeczytaj też