Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Zakończenie działalności gospodarczej przez NGO

Reklama

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą, ma oczywiście prawo ją zakończyć. Co ma zrobić NGO, aby zakończyć działalność gospodarczą?

1

Kto w organizacji pozarządowej podejmuje decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO?

Inspirację do podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO może dać każdy: skarbnik, który policzył, że to się nie opłaca, dyrektor, koordynator, księgowy. Samo podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO jest uprawnieniem organu, wskazanego w statucie fundacji czy stowarzyszenia. Najczęściej jest to zarząd lub walne zebranie członków stowarzyszenia.

Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO powinna być podjęta w drodze uchwały uprawnionego organu.

Reklama
2

Czy decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej NGO może podjąć w dowolnym terminie (momencie w roku)?

Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO może być podjęta przez uprawniony organ w dowolnym momencie w roku.

3

Jakie zmiany w dokumentach NGO wiążą się z podjęciem decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO?

Statut

Zarząd NGO powinien sprawdzić, jakie są zapisy dotyczące działalności gospodarczej w statucie. Prawdopodobne jest, że zapisy w statucie będą wymagała zmiany.

Np. jeśli w statucie NGO jest zapis „Stowarzyszeni XYZ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie…”, to taki zapis należy ze statutu usunąć. Analogicznie należy postąpić w przypadku zapisu o majątku NGO: np. „Majątek Stowarzyszenia XYZ pochodzi z wpływów z działalności gospodarczej”.

Polityka rachunkowości

Po zakończeniu procesu wyrejestrowania działalności gospodarczej z KRS (piszemy o tym poniżej) konieczne są także zmiany w polityce rachunkowości. Polityka rachunkowości obejmuje opis finansów w całym roku należy więc zmienić zapisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej z początkiem kolejnego roku obrotowego. Z planu kont (który jest elementem polityki rachunkowości) należy usunąć konta księgowe służące dotychczas do rejestrowania przychodów i kosztów działalności gospodarczej.

4

Na czym polega wyrejestrowanie działalności gospodarczej?

Działalność gospodarczą wyrejestrowuje się poprzez zgłoszenie tego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w którym jest zarejestrowana organizacja. W tym celu należy złożyć wniosek o wykreślnie organizacji z rejestru przedsiębiorców - KRS pocztą poleconą lub osobiście.

Opłaty, oddziały i nr kont KRS-ów

Wniosek o wykreślnie składa się z formularza oraz załączników.

Załączniki to dokumenty, które obrazują zmianę jaka została przeprowadzona w organizacji, czyli podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej, a w konsekwencji tej decyzji - zmianę statutu organizacji. Przykładowo będzie to uchwała walnego zebrania członków o zmianie statutu oraz protokół z tego zebrania wraz z listą obecności. Pamiętając o zasadzie, że do KRS dajemy tylko oryginały dokumentów (ewentualnie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), warto zadbać o to, aby te dokumenty przygotować w dwóch egzemplarzach.

Wniosek o wykreślnie z rejestru przedsiębiorców podlega opłacie, będzie to 250 zł (150 zł za wykreślenie i 100 zł za ogłoszenie tego w monitorze sądowym i gospodarczym).

5

Czy decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy oficjalnie zgłosić do urzędu skarbowego i REGON-u?

Informację o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO należy zgłosić tylko do KRS, a dzięki „jednemu okienku” KRS poinformuje urząd skarbowy i REGON.

6

Kogo oprócz KRS należy poinformować o decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej?

Decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO powinni znać:

  • wszyscy członkowie zarządu i organu nadzoru
  • członkowie stowarzyszenia
  • księgowość
  • pracownicy NGO, zwłaszcza ci, którzy mają do czynienia z pieniędzmi (np. kierownik, koordynator).

Jeśli NGO miało osobne konto lub subkonto na rachunku bankowym do prowadzenia działalności gospodarczej, powinno się je zamknąć, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.