Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakończenie działalności gospodarczej przez NGO

Reklama

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą, ma oczywiście prawo ją zakończyć. Co ma zrobić NGO, aby zakończyć działalność gospodarczą?

1

Kto w organizacji pozarządowej podejmuje decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO?

Inspirację do podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO może dać każdy: skarbnik, który policzył, że to się nie opłaca, dyrektor, koordynator, księgowy. Samo podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO jest uprawnieniem organu, wskazanego w statucie fundacji czy stowarzyszenia. Najczęściej jest to zarząd lub walne zebranie członków stowarzyszenia.

Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO powinna być podjęta w drodze uchwały uprawnionego organu.

Reklama
2

Czy decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej NGO może podjąć w dowolnym terminie (momencie w roku)?

Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO może być podjęta przez uprawniony organ w dowolnym momencie w roku.

3

Jakie zmiany w dokumentach NGO wiążą się z podjęciem decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO?

Statut

Zarząd NGO powinien sprawdzić, jakie są zapisy dotyczące działalności gospodarczej w statucie. Prawdopodobne jest, że zapisy w statucie będą wymagała zmiany.

Np. jeśli w statucie NGO jest zapis „Stowarzyszeni XYZ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie…”, to taki zapis należy ze statutu usunąć. Analogicznie należy postąpić w przypadku zapisu o majątku NGO: np. „Majątek Stowarzyszenia XYZ pochodzi z wpływów z działalności gospodarczej”.

Polityka rachunkowości

Po zakończeniu procesu wyrejestrowania działalności gospodarczej z KRS (piszemy o tym poniżej) konieczne są także zmiany w polityce rachunkowości. Polityka rachunkowości obejmuje opis finansów w całym roku należy więc zmienić zapisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej z początkiem kolejnego roku obrotowego. Z planu kont (który jest elementem polityki rachunkowości) należy usunąć konta księgowe służące dotychczas do rejestrowania przychodów i kosztów działalności gospodarczej.

4

Na czym polega wyrejestrowanie działalności gospodarczej?

Działalność gospodarczą wyrejestrowuje się poprzez zgłoszenie tego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w którym jest zarejestrowana organizacja. W tym celu należy złożyć wniosek o wykreślnie organizacji z rejestru przedsiębiorców - KRS pocztą poleconą lub osobiście.

Opłaty, oddziały i nr kont KRS-ów

Wniosek o wykreślnie składa się z formularza oraz załączników.

Załączniki to dokumenty, które obrazują zmianę jaka została przeprowadzona w organizacji, czyli podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej, a w konsekwencji tej decyzji - zmianę statutu organizacji. Przykładowo będzie to uchwała walnego zebrania członków o zmianie statutu oraz protokół z tego zebrania wraz z listą obecności. Pamiętając o zasadzie, że do KRS dajemy tylko oryginały dokumentów (ewentualnie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), warto zadbać o to, aby te dokumenty przygotować w dwóch egzemplarzach.

Wniosek o wykreślnie z rejestru przedsiębiorców podlega opłacie, będzie to 250 zł (150 zł za wykreślenie i 100 zł za ogłoszenie tego w monitorze sądowym i gospodarczym).

5

Czy decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy oficjalnie zgłosić do urzędu skarbowego i REGON-u?

Informację o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO należy zgłosić tylko do KRS, a dzięki „jednemu okienku” KRS poinformuje urząd skarbowy i REGON.

6

Kogo oprócz KRS należy poinformować o decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej?

Decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO powinni znać:

  • wszyscy członkowie zarządu i organu nadzoru
  • członkowie stowarzyszenia
  • księgowość
  • pracownicy NGO, zwłaszcza ci, którzy mają do czynienia z pieniędzmi (np. kierownik, koordynator).

Jeśli NGO miało osobne konto lub subkonto na rachunku bankowym do prowadzenia działalności gospodarczej, powinno się je zamknąć, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.