Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym - opłatach i oddziałach, przydatne dla organizacji pozarządowych.

1

ZOBACZ KONIECZNIE: Lipiec 2021 – elektronizacja KRS, nowe formularze KRS

Elektronizacja KRS 

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, takie które już są zarejestrowane i te, które powstają składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowychotwiera się w nowej karcie. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na PRS. 

Od 1 lipca wyłącznie elektroniczny KRS dla NGO z działalnością gospodarczą

Ruszył Portal Rejestrów Sądowych. Korzystajcie z instrukcji zamieszczonych w portalu

Elektronizacja postępowania rejestrowego przed KRS: jakie skutki dla organizacji społecznych?

Nowe formularze KRS 

Od 1 lipca 2021 r. organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, te zarejestrowane i te dopiero powstające mogą złożyć dokumenty w wersji papierowej - uwaga dostępne są nowe formularze. Mogą też złożyć wnioski o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowychotwiera się w nowej karcie.  

Nowe formularze KRS – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Reklama
2

Za co się płaci przy rejestracji i zgłaszaniu zmian do KRS?

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Opłata za wpis stały do wniosku o*
 
Podmiot podlegający wpisowi do:
 
Rejestr przedsiębiorców
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
o zarejestrowanie
500 zł
0 lub 250 zł
500 zł
zmianę wpisu w rejestrze
250 zł
0 lub 150 zł
250 zł
wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
 
 
150 zł
wykreślenie z KRS
300 zł
300 zł
300 zł
przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł

Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w przypadku:
 
wpis podmiotu do KRS
 
 
wpis zmiany danych
 
 
wykreślenie z KRS
 
100 zł
100 zł
100 zł
3

Adresy sądów rejestrowych

Adresy KRS można znaleźć:

4

Czy mogę wnieść opłatę za rejestrację zmian w mojej organizacji w KRS na konto, czy muszę zapłacić w sądzie?

Opłaty dokonuje  się:

 • na rachunek bieżący sądu
 • lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje dany wydział KRS, do którego składany jest wniosek.
 • poprzez system https://oplaty.ms.gov.pl/

Warto pamiętać, że jeśli opłaty dokonuje się na rachunek bankowy - dowód opłaty (potwierdzenie przelewu)  jest jednym z załączników do składanego wniosku.

5

Opłaty, w tym opłaty przy wnioskach elektronicznych [informacja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości]

Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS

 1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku:
   88 1010 1270 0010 7822 3100 0000) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.      
 2. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
 3. przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 
 4. przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie
  (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)
 5. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.
 6. Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 2b, 3 i 4) należy w tytule przelewu zamieścić:

 • sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
 • adres
 • zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 2b, 3 i 4 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

(zob. tę samą informację na stronie ministerstwa)

6

Czy i jak stowarzyszenie lub fundacja może ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych w KRS?

Uwaga

Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie mogą starać się o zwolnienie z opłat sądowych np. za rejestrację w KRS, za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców. Nie można jednak być zwolnionym z opłaty za ogłoszenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Muszą jednak wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 104) organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, oświatową, naukową, kulturalną, sportową, dobroczynną i samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Podejmując decyzję o zwolnieniu sąd bierze pod uwagę cele działalności organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego. Pamiętajmy, że nie można zwolnić z opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sądzie. Zwolnienie może być częściowe lub całościowe.

W przypadku organizacji ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców, szanse za zwolnienie bardzo maleją. Sąd może potraktować organizację jako potencjalnego przedsiębiorcę, który decydując się na ten dodatkowy rodzaj działalności, musi się też liczyć z pewnymi inwestycjami, które trzeba ponieść na początku, zanim pojawią się zyski.

7

Wypis i wyciąg z KRS – co to jest, jak się je uzyskuje, opłaty

Udzielaniem informacji z KRS zajmuje się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Przy sądach funkcjonują oddziały Centralnej Informacji. Do nich należy się udać, aby uzyskać informacje, otrzymać odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru.

Rodzaje wydawanych dokumentów to m.in:

 • odpis pełny: zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, jest to historia organizacji, obejmująca oczywiście tylko te informacje/zmiany rejestrowane w KRSie .
 • odpis aktualny: zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze - ten dokument jest najbardziej potrzebny podczas bieżącej działalności organizacji np. gdy organizacja stara się o dotację jest to jeden z podstawowych załączników
 • wyciąg z rejestru: zawiera aktualną treść wpisów, obejmującą wskazane przez podmiot działy rejestru np. z informacje z działu o oddziałach stowarzyszenia
 • zaświadczenia: o tym, że dany podmiot jest wpisany do KRS, że nie jest tam wpisany lub, że został z niego wykreślony np. może być potrzebne do wykreślenia informacji w REGONIE
 • informacje: np. o numerze KRS, pod którym wpisany jest dany podmiot

Uwaga

Wyciąg bezpłatny można pobrać z internetu. Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Można więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji. Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji można: sprawdzić jej dane oraz pobrać odpis i wydrukowac go na własny użytek.

8

Co trzeba zrobić, gdy chcemy uzyskać taki dokument (np. odpis aktualny) z oddziału KRS?

Po pierwsze na odpowiednim formularzu złożyć wniosek o jego uzyskanie, np.:

 • CI KRS-COD – wniosek o wydanie odpisu z KRS,
 • CI KRS-CWY – wniosek o wydanie wyciągu z KRS,
 • CI KRS-CZ-OPP – wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego.

Formularze dostępne są w oddziałach Centralnej Informacji KRS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Po drugie zapłacić za odpis, wyciąg czy zaświadczenie, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Po trzecie złożyć wniosek w Centralnej Informacji KRS lub jej oddziałach. Możemy to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty.  Jeśli nieprawidłowo wypełnimy wniosek, nie opłacimy go albo zapłacimy mniej niż powinniśmy to taki wniosek nie jest rozpatrywany (pozostawia się go bez adania biegu) a informacja o tym jest do nas przesyłana (do wnioskodawcy).

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.