Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

20 maja 2016 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o stowarzyszeniach. Sporo zmian dotyczy nie tylko stowarzyszeń, które się zakładają, ale również tych, które już funkcjonują. O tym, czy zmienia się coś w sprawie opłat do KRS, pisze doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasze stowarzyszenie ma walny zjazd członków w czerwcu 2016. Chcemy wybrać nowe władze, zastanawiam się, czy zgłoszenie danych do KRS jest płatne? Nie prowadzimy działalności gospodarczej, ale zmieniła się ustawa i nie wiemy, czy zmieniło się coś w sprawie kosztów za aktualizację w rejestrze stowarzyszeń?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

W znowelizowanej ustawie Prawo o stowarzyszeniach (obowiązującej od 20 maja 2016), w artykule 17 ust. 3. znalazł się zapis, który zwalnia stowarzyszenia z opłat sądowych zarówno za rejestrację podmiotu po raz pierwszy, jak i za zmianę danych w rejestrze KRS.

Odpowiadając na pytanie czytelniczki: stowarzyszenie, które dokona zmian we władzach w czerwcu 2016, nie poniesie opłat sądowych z tytułu dokonania zmian i aktualizacji tych danych w KRS.
Uwaga: Zwolnienie z opłat sądowych nie dotyczy stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą.

Warto przypomnieć, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany zarówno wtedy, gdy organizacja rejestruje się po raz pierwszy (i zyskuje w ten sposób osobowość prawną), jak i wtedy, gdy zgłasza różne zmiany – np. w statucie, we władzach organizacji czy w adresie.

Przy czym rejestracja nowego stowarzyszenia jest wolna od opłat sądowych – na mocy zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązujących do 19 maja 2016 roku (jeszcze przed nowelizacją). Mówi o tym art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: „postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych”.

Przepisy ustawy o stowarzyszeniach, obowiązujące do 19 maja 2016 roku (przed nowelizacją), nie są jednoznaczne co do tego, czy stowarzyszenia płacą za dokonywanie zmian w rejestrze (np. np. gdy zmieniają adres). W praktyce w różnych oddziałach KRS są stosowane różne interpretacje. Np. KRS w Warszawie zazwyczaj nie żąda opłat za wpis zmian do KRS, nie trzeba też pisać wniosku o zwolnienie z opłat w przypadku rejestracji nowego podmiotu (zwolnienie to jest automatyczne). W innych oddziałach KRS sędziowie uznają czasem, iż zwolnienie dotyczy tylko opłat za rejestrację w KRS (i to po złożeniu stosownego wniosku o zwolnienie), a za zmianę wpisu w rejestrze już nie.

Od 20 maja 2016 przepisy ustawy o stowarzyszeniach są jednoznaczne: stowarzyszenia nie ponoszą opłat sądowych, gdy zmieniają jakieś dane w KRS (za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2015 r.poz.1993)

Art. 17 ust. 3

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Przeczytaj też

  • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

    Komentarze

    Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.