Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS

Reklama

20 maja 2016 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o stowarzyszeniach. Sporo zmian dotyczy nie tylko stowarzyszeń, które się zakładają, ale również tych, które już funkcjonują. O tym, czy zmienia się coś w sprawie opłat do KRS, pisze doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasze stowarzyszenie ma walny zjazd członków w czerwcu 2016. Chcemy wybrać nowe władze, zastanawiam się, czy zgłoszenie danych do KRS jest płatne? Nie prowadzimy działalności gospodarczej, ale zmieniła się ustawa i nie wiemy, czy zmieniło się coś w sprawie kosztów za aktualizację w rejestrze stowarzyszeń?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

W znowelizowanej ustawie Prawo o stowarzyszeniach (obowiązującej od 20 maja 2016), w artykule 17 ust. 3. znalazł się zapis, który zwalnia stowarzyszenia z opłat sądowych zarówno za rejestrację podmiotu po raz pierwszy, jak i za zmianę danych w rejestrze KRS.

Odpowiadając na pytanie czytelniczki: stowarzyszenie, które dokona zmian we władzach w czerwcu 2016, nie poniesie opłat sądowych z tytułu dokonania zmian i aktualizacji tych danych w KRS.
Uwaga: Zwolnienie z opłat sądowych nie dotyczy stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą.

Warto przypomnieć, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany zarówno wtedy, gdy organizacja rejestruje się po raz pierwszy (i zyskuje w ten sposób osobowość prawną), jak i wtedy, gdy zgłasza różne zmiany – np. w statucie, we władzach organizacji czy w adresie.

Przy czym rejestracja nowego stowarzyszenia jest wolna od opłat sądowych – na mocy zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązujących do 19 maja 2016 roku (jeszcze przed nowelizacją). Mówi o tym art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: „postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych”.

Przepisy ustawy o stowarzyszeniach, obowiązujące do 19 maja 2016 roku (przed nowelizacją), nie są jednoznaczne co do tego, czy stowarzyszenia płacą za dokonywanie zmian w rejestrze (np. np. gdy zmieniają adres). W praktyce w różnych oddziałach KRS są stosowane różne interpretacje. Np. KRS w Warszawie zazwyczaj nie żąda opłat za wpis zmian do KRS, nie trzeba też pisać wniosku o zwolnienie z opłat w przypadku rejestracji nowego podmiotu (zwolnienie to jest automatyczne). W innych oddziałach KRS sędziowie uznają czasem, iż zwolnienie dotyczy tylko opłat za rejestrację w KRS (i to po złożeniu stosownego wniosku o zwolnienie), a za zmianę wpisu w rejestrze już nie.

Od 20 maja 2016 przepisy ustawy o stowarzyszeniach są jednoznaczne: stowarzyszenia nie ponoszą opłat sądowych, gdy zmieniają jakieś dane w KRS (za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2015 r.poz.1993)

Art. 17 ust. 3

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.