Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Współpraca organizacji pozarządowych z firmami jest korzystna dla obu stron. Dlaczego warto i jak nawiązywać współpracę z firmami?

Co to jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Resposibility – CSR).

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym (www.odpowiedzialnybiznes.pl).

Reklama

Dlaczego warto współpracować z biznesem?

Jakie korzyści może odnieść organizacja pozarządowa ze współpracy z firmami? Czy są to tylko profity finansowe?

Korzyści ze współpracy NGO z biznesem

Jak organizacja pozarządowa nawiązuje współpracę z firmą?

Coraz więcej NGO-sów współpracuje lub myśli o współpracy z firmami. Nieliczne organizacje mogą liczyć, że biznes zgłosi się do nich sam. To do NGO należy zazwyczaj pierwszy ruch.

Jak nawiązać współpracę z biznesem?

W jaki sposób organizacja pozarządowa może współpracować z biznesem?

Relacje NGO-sów z firmami to korzyści dla obu stron. Są różne sposoby, żeby dobrze spożytkować współpracę. Sprawdź czy znacz wszystkie!

Katalog pomysłów i sposobów na współpracę NGO z firmą

Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych. Aspekty prawno–podatkowe

Reklama