Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

W jaki sposób organizacja może współpracować z firmą?

Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak organizacja pozarządowa może współpracować z biznesem.

1

W jaki sposób organizacja może współpracować z firmą?

Współpraca firm i organizacji pozarządowych może przybierać różnorodne formy:

 • wsparcie finansowe – przekazanie przez firmę darowizny na rzecz organizacji;
 • wsparcie rzeczowe – przekazanie bądź użyczenie przez firmę sprzętu niezbędnego dla realizacji projektu;
 • wsparcie merytoryczne – wsparcie organizacji w przygotowaniu i realizacji projektu, np. wsparcie w przygotowaniu wniosku, jego rozliczeniu, przygotowaniu umów w ramach projektu;
 • realizacja wspólnego projektu – przygotowanie i wspólna jego realizacja (np. z funduszy unijnych) przez firmę i organizację pozarządową. Zdarza się, iż w określonych konkursach niezbędny jest partner społeczny, albo jedna ze stron (firma, organizacja pozarządowa) nie kwalifikuje się jako główny podmiot wnioskujący o fundusze. W takich przypadkach warto zrobić wspólny projekt. Konieczne wtedy jest ustalenie podziału zadań, budżetu oraz osób odpowiedzialnych za realizację projektu u każdego z partnerów.
 • wymiana usług – zarówno organizacja pozarządowa jak i biznes mogą sobie nawzajem zaoferować w ramach współpracy usługi. Od działań promocyjnych – na swoich portalach, w materiałach marketingowych, podczas eventów, po konkretne działania np. firma może wesprzeć usługami księgowymi, szkoleniowymi itp., organizacja pozarządowa może pomóc przygotować program wolontariatu pracowniczego, zorganizować event społeczny, np. akcję świąteczną.
Reklama
2

Jaką formę prawną powinna mieć współpraca organizacji pozarządowej z biznesem?

Forma prawna zależy od tego na czym będzie polegała współpraca organizacji pozarządowej z biznesem:

 • w przypadku wsparcia finansowego, rzeczowego, sponsoringu bądź wymiany usług – będą to różnego rodzaju umowy (np. umowa darowizny, sponsoringu), zależnie od ustaleń stron.
 • w przypadku wolontariatu pracowniczego – właściwie nie musi być podpisany żaden dokument między firmą a organizacją pozarządową. Tak naprawdę organizacja powinna podpisać umowy wolontariackie z wolontariuszami z firmy, bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu. Wolontariat pracowniczy nie jest uwzględniony jako osobna/inna forma wolontariatu w przepisach prawnych – w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też brakuje szczegółowych przepisów normujących taką formę współpracy organizacji pozarządowych i biznesu, co często utrudnia działania.
3

Co to jest wolontariat pracowniczy w firmach? Jak organizacja może go „wykorzystać” do celów swojej działalności?

Wolontariat pracowniczy, to sytuacja, kiedy wolontariusze – pracownicy podejmują działania na rzecz określonej społeczności/ organizacji pozarządowej, a firma wspiera ich w tym poprzez:

 • ogłaszanie konkursów grantowych i wspieranie zaangażowania pracowników, dodatkowymi funduszami na realizację projektów społecznych (np. program Provident Tak! Pomagam – pracownicy mogą zgłaszać projekty, które są oceniane przez komisję konkursową, a następnie najlepsze są dofinansowane, kryterium wyboru projektu jest poziom zaangażowania pracowników, liczony liczbą godzin, które poświęcają na działania społeczne);
 • ustalenie tzw. czasu „na wolontariat” – tzn. pracownicy mogą poświęcić np. godzinę, dwie w miesiącu na działalność wolontariacką, co jest zapisane w dokumentach firmy;
 • przejęcie przez firmę niektórych obowiązków, które na organizacje pozarządowe nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. Citi Handlowy wykupuje dla swoich pracowników – wolontariuszy ubezpieczenie NNW).

Wolontariat pracowniczy to ciekawa forma współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, która przynosi korzyści obu stronom:

Korzyści dla biznesu:

 • aktywne włączenie pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę;
 • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;
 • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;
 • możliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych (w przypadku usług pro bono);
 • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;
 • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

Korzyści dla organizacji pozarządowych:

 • pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektów;
 • możliwość pozyskania także dodatkowych funduszy na realizację projektów;
 • dostęp do profesjonalnej wiedzy wolontariuszy (w przypadku usług pro bono);
 • dostęp do profesjonalnych/ biznesowych wzorców zarządzania.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.