Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

W jaki sposób organizacja może współpracować z firmą?

Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak organizacja pozarządowa może współpracować z biznesem.

1

W jaki sposób organizacja może współpracować z firmą?

Współpraca firm i organizacji pozarządowych może przybierać różnorodne formy:

 • wsparcie finansowe – przekazanie przez firmę darowizny na rzecz organizacji;
 • wsparcie rzeczowe – przekazanie bądź użyczenie przez firmę sprzętu niezbędnego dla realizacji projektu;
 • wsparcie merytoryczne – wsparcie organizacji w przygotowaniu i realizacji projektu, np. wsparcie w przygotowaniu wniosku, jego rozliczeniu, przygotowaniu umów w ramach projektu;
 • realizacja wspólnego projektu – przygotowanie i wspólna jego realizacja (np. z funduszy unijnych) przez firmę i organizację pozarządową. Zdarza się, iż w określonych konkursach niezbędny jest partner społeczny, albo jedna ze stron (firma, organizacja pozarządowa) nie kwalifikuje się jako główny podmiot wnioskujący o fundusze. W takich przypadkach warto zrobić wspólny projekt. Konieczne wtedy jest ustalenie podziału zadań, budżetu oraz osób odpowiedzialnych za realizację projektu u każdego z partnerów.
 • wymiana usług – zarówno organizacja pozarządowa jak i biznes mogą sobie nawzajem zaoferować w ramach współpracy usługi. Od działań promocyjnych – na swoich portalach, w materiałach marketingowych, podczas eventów, po konkretne działania np. firma może wesprzeć usługami księgowymi, szkoleniowymi itp., organizacja pozarządowa może pomóc przygotować program wolontariatu pracowniczego, zorganizować event społeczny, np. akcję świąteczną.
Reklama
2

Jaką formę prawną powinna mieć współpraca organizacji pozarządowej z biznesem?

Forma prawna zależy od tego na czym będzie polegała współpraca organizacji pozarządowej z biznesem:

 • w przypadku wsparcia finansowego, rzeczowego, sponsoringu bądź wymiany usług – będą to różnego rodzaju umowy (np. umowa darowizny, sponsoringu), zależnie od ustaleń stron.
 • w przypadku wolontariatu pracowniczego – właściwie nie musi być podpisany żaden dokument między firmą a organizacją pozarządową. Tak naprawdę organizacja powinna podpisać umowy wolontariackie z wolontariuszami z firmy, bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu. Wolontariat pracowniczy nie jest uwzględniony jako osobna/inna forma wolontariatu w przepisach prawnych – w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też brakuje szczegółowych przepisów normujących taką formę współpracy organizacji pozarządowych i biznesu, co często utrudnia działania.
3

Co to jest wolontariat pracowniczy w firmach? Jak organizacja może go „wykorzystać” do celów swojej działalności?

Wolontariat pracowniczy, to sytuacja, kiedy wolontariusze – pracownicy podejmują działania na rzecz określonej społeczności/ organizacji pozarządowej, a firma wspiera ich w tym poprzez:

 • ogłaszanie konkursów grantowych i wspieranie zaangażowania pracowników, dodatkowymi funduszami na realizację projektów społecznych (np. program Provident Tak! Pomagam – pracownicy mogą zgłaszać projekty, które są oceniane przez komisję konkursową, a następnie najlepsze są dofinansowane, kryterium wyboru projektu jest poziom zaangażowania pracowników, liczony liczbą godzin, które poświęcają na działania społeczne);
 • ustalenie tzw. czasu „na wolontariat” – tzn. pracownicy mogą poświęcić np. godzinę, dwie w miesiącu na działalność wolontariacką, co jest zapisane w dokumentach firmy;
 • przejęcie przez firmę niektórych obowiązków, które na organizacje pozarządowe nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. Citi Handlowy wykupuje dla swoich pracowników – wolontariuszy ubezpieczenie NNW).

Wolontariat pracowniczy to ciekawa forma współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, która przynosi korzyści obu stronom:

Korzyści dla biznesu:

 • aktywne włączenie pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę;
 • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;
 • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;
 • możliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych (w przypadku usług pro bono);
 • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;
 • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

Korzyści dla organizacji pozarządowych:

 • pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektów;
 • możliwość pozyskania także dodatkowych funduszy na realizację projektów;
 • dostęp do profesjonalnej wiedzy wolontariuszy (w przypadku usług pro bono);
 • dostęp do profesjonalnych/ biznesowych wzorców zarządzania.

Przeczytaj też

 • Współpraca z biznesem, CSR, ESG

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.