Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest organizacją pozarządową utworzoną na takich samych zasadach jak stowarzyszenie. To oznacza, że jest “dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.” OSP działa na podstawie ustawy o Ochotniczych Stażach Pożarnych i to co odróżnia OSP od innych stowarzyszeń, to "podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska". Sprawdź jak działają OSP, jakie przepisy ich dotyczą i skąd mogą brać pieniądze na działania.

Pakiet startowy NGO - przewodnik dla początkujących

Skorzystaj z informacji zebranych w pakiecie startowym dla organizacji pozarządowych. To podstawowe, proste informacje o realiach działania organizacji pozarządowych w Polsce. Będę też przydatne w przypadku OSP.

Dowiesz się m.in. o tym jakie są zasady działania, kto podejmuje decyzje, kto ponosi odpowiedzialność, skąd brać pieniądze na działania i jak te pieniądze wydawać.

Pakiet startowy. Przewodnik dla początkujących

Statut

Statut to najważniejszy dokument w organizacji, jej "konstytucja" – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jej działania.

Co musi zawierać statut OSP? Jaką rolę pełni statut w OSP? Jak go zmienić? Jak zgłosić zmianę statutu do Krajowego Rejestru Sądowego?

Sprawdź jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie.

Co musi zawierać statut stowarzyszenia?

Władze OSP 

W OSP jak w każdym stowarzyszeniu władze to:

 • walne zebranie członków OSP
 • zarząd OSP
 • komisja rewizyjna OSP

Zobacz co do nich należy, na jakich zasadach  działają, jak podejmują decyzje i jakie tworzą dokumenty.

Zarząd OSP
Zarząd OSP to rozbudowane ciało. W strukturze są funkcje typowe dla większości stowarzyszeń: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz funkcje związane z obowiązkiem utrzymania gotowości bojowej: naczelnik i zastępca naczelnika, gospodarz. Jaki przyjąć podział funkcji? Jakie są podstawowe obowiązki zarządu? Jak od strony praktycznej zorganizować ich pracę, czyli np. jak określić zasady reprezentacji, żeby “nie przeszkadzały” w codziennych działaniach?

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko prezes i skarbnik

Jak pracuje zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

Podstawowe standardy działania zarządu OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadania, obowiązki [infografika]

Walne zebranie
Walne zebranie członków (WZC) jest najwyższą władzą w OSP. Może podejmować decyzje we wszystkich sprawach poddanych pod obrady, zwykle jednak w tych najważniejszych dla sprawnego działania i rozwoju organizacji. WZC to wszyscy członkowie organizacji.

Walne zebranie członków – jak przygotować i przeprowadzić obrady

Sprawozdania i inne obowiązki OSP

OSP jak każde stowarzyszenie ma różne obowiązki do spełnienia.  Są związane z różnymi sferami działania np. finansami, księgowością i zatrudnianiem ale także z wewnętrzną organizacją pracy i z dokumentowaniem codziennych działań.

Sprawozdanie finansowe i CIT-8
Sporządzenie i złożenie w terminie sprawozdania finansowego to jeden z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowej związanych z księgowością. Rodzajem sprawozdania jest też deklaracja CIT-8. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 to dokumenty, w sporządzanie których będzie poważnie zaangażowana nasza "księgowość" (osoba, dział czy wynajęte biuro).
Jak się do tego zabrać? Co trzeba przygotować? Jak wyglądają dokumenty? Do kogo, jak i w jakim terminie złożyć?

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Wzór sprawozdania dla NGO

Sprawozdanie OPP
Jeśli OSP ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) to robi także sprawozdanie merytoryczne OPP. Zobacz jak je sporządzić, do kiedy i w jakim terminie złożyć.

Sprawozdanie OPP

OSP chce być OPP. Jak otrzymać status OPP? [infografika]

Pozostałe obowiązki
Tu przeczytasz o innych obowiązkach jakie mogą dotyczyć twojej jednostki np. ZUS jeśli zatrudniacie osoby. Ale też sprawozdanie do GUS czy zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

Księgowość OSP

Ochotnicza Straż Pożarna musi prowadzić księgowość. Może to być pełna księgowość albo prowadzenie księgowości w ramach Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów (UEPiK). Zasady są takie same jak dla pozostałych organizacji pozarządowych. Zobacz co one oznaczają i jak z tym poradzić.

Księgowość w NGO

Jak finansować działalność OSP

Zastanawiasz się skąd brać pieniądze na działania Twojej OSP? W tym dziale opisaliśmy:

 • specyficzne dla OSP źródła finansowania: środki z gminy, z budżetu państwa, z WFOŚiGW i NFOŚiGW, itd. 
 • główne źródła finansowania NGO, z których również mogą korzystać OSP: dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, itd. 

Sprawdź jak pozyskać fundusze.

Jakie są dedykowane źródła finansowania OSP

Jak finansować NGO

Pieniądze na działania OSP. Gdzie ich szukać? [infografika]

Zarządzanie zespołem

Bez ludzi nie ma NGO-sów. Lider, zespół, wolontariusze, pracownicy - to ludzie tworzą organizacje pozarządowe. Tym zasobem trzeba zarządzać. Podpowiadamy jak to robić.

Ludzie w organizacji pozarządowej

Zespół

Lider

Organizowanie zasobów ludzkich

Wolontariat OSP

Wolontariusze w organizacjach pozarządowych. Bezcenna pomoc, bez której wiele NGO-sów w ogóle nie mogłoby prowadzić swoich działań. W OSP wolontariuszki i wolontariusze są angażowani na takich samych zasadach jak w innych stowarzyszeniach. Dowiedz się więcej o tej formalnej stronie działania.  Zbieramy najważniejsze informacje.

 • Przygotuj się do współpracy z wolontariuszem
 • Sprawdź jakie masz obowiązki wobec wolontariusza
 • Poznaj specyfikę pracy z wolontariuszami

Wolontariat w NGO

Otocznie - współpraca z innymi oraz promowanie swoich działań

OSP nie "żyją" w próżni. Warto w związku z tym wiedzieć jak w ogóle zabrać się do współpracy z administracją, z biznesem czy mediami. A także jak skutecznie robić" promocję czyli działania podejmowane po to, aby przekazać ludziom w otoczeniu, co robi Wasza organizacja i zachęcić ich do korzystania, włączenia się, wspierania Was.

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Współpraca NGO z biznesem (CSR)

Promocja i współpraca NGO z mediami

Reklama

Przeczytaj też

 • Monika Chrzczonowicz, ngo.pl

  Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Finansowanie