Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest organizacją pozarządową utworzoną na takich samych zasadach jak stowarzyszenie. Tym, co odróżnia OSP od innych stowarzyszeń jest "podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska". Sprawdź, jak działają OSP, jakie przepisy ich dotyczą i skąd mogą brać pieniądze na działania.

NOWOŚĆ publikacja poradnik „OSP – działaj sprawnie!”

Wyrażam zgodę na:
Wyślij Anuluj

Poradnik “OSP - działaj sprawnie” to skarbnica wiedzy dla członków zarządów, opiekunów MDP oraz działaczy i działaczek Ochotniczych Straży Pożarnych, którym zależy na tworzeniu przyjaznego środowiska formalno-prawnego w każdej jednostce. W jednym miejscu zostały zebrane i wyjaśnione zagadnienia związane z prawem i formalnościami w OSP, fachowym zarządzaniem w jednostkach, oraz sposoby na pozyskiwanie funduszy na działalność. Dodatkowo, część poradnika została poświęcona praktycznym poradom oraz inspiracjom dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Mamy nadzieję, że publikacja będzie wsparciem dla zarządów i działaczy, działaczek Ochotniczych Straży Pożarnych, w Waszym codziennym działaniu. Korzystajcie!

Statut

Statut OSP.  Bez niego nie da się działać. Jest podstawowym wymaganym dokumentem w każdej jednostce. Jej „konstytucją”. Reguluje zasady działania, ułatwia sprawne zarządzanie. Podstawowe informacje konieczne w statucie są takie same dla wszystkich ale szczegółowe zapisy mogą być różne. Bo statut jest tworzony przez członkinie i członków OSP, jako samorządnej samodzielnej organizacji.

Sprawdź jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie.

Wzorcowy statut OSP

Władze OSP 

W OSP jak w każdym stowarzyszeniu władze to: walne zebranie członków ,  zarząd , komisja rewizyjna. Zobacz co do nich należy, na jakich zasadach  działają, jak podejmują decyzje i jakie tworzą dokumenty.

Walne zebranie
Walne zebranie członków (WZC) jest najwyższą władzą w OSP. Może podejmować decyzje we wszystkich sprawach poddanych pod obrady, zwykle jednak w tych najważniejszych dla sprawnego działania i rozwoju organizacji. WZC to wszyscy członkowie organizacji.

Walne zebranie członków – jak przygotować i przeprowadzić obrady

Zarząd OSP
Zarząd OSP to rozbudowane ciało. W strukturze są funkcje typowe dla większości stowarzyszeń: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz funkcje związane z obowiązkiem utrzymania gotowości bojowej: naczelnik i zastępca naczelnika, gospodarz. Jaki przyjąć podział funkcji? Jakie są podstawowe obowiązki zarządu? Jak od strony praktycznej zorganizować ich pracę, czyli np. jak określić zasady reprezentacji, żeby “nie przeszkadzały” w codziennych działaniach?

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko prezes i skarbnik

Jak pracuje zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

Podstawowe standardy działania zarządu OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadania, obowiązki [infografika]

Komisja rewizyjna

W ochotniczych strażach pożarnych, jak w każdym stowarzyszeniu, to organ obowiązkowy. Jego rolą jest kontrola wewnętrza działania OSP. To taki wewnętrzny "policjant" ale ten dobry, wspierający, życzliwy, służący radą.  Sprawdź jak dobrze komisję, jakie ma ona kompetencje i jak powinna działać w OSP?

Komisja rewizyjna w OSP, czyli samokontrola

Sprawozdania i inne obowiązki OSP

OSP jak każde stowarzyszenie ma różne obowiązki do spełnienia.  Są związane z różnymi sferami działania np. finansami, księgowością i zatrudnianiem ale także z wewnętrzną organizacją pracy i z dokumentowaniem codziennych działań.

Sprawozdanie finansowe i CIT-8
Sporządzenie i złożenie w terminie sprawozdania finansowego to jeden z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowej związanych z księgowością. Rodzajem sprawozdania jest też deklaracja CIT-8. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 to dokumenty, w sporządzanie których będzie poważnie zaangażowana nasza "księgowość" (osoba, dział czy wynajęte biuro).
Jak się do tego zabrać? Co trzeba przygotować? Jak wyglądają dokumenty? Do kogo, jak i w jakim terminie złożyć?

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Wzór sprawozdania dla NGO

Sprawozdanie OPP
Jeśli OSP ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) to robi także sprawozdanie merytoryczne OPP. Zobacz jak je sporządzić, do kiedy i w jakim terminie złożyć.

Sprawozdanie OPP

OSP chce być OPP. Jak otrzymać status OPP? [infografika]

Pozostałe obowiązki
Tu przeczytasz o innych obowiązkach jakie mogą dotyczyć twojej jednostki np. ZUS jeśli zatrudniacie osoby. Ale też sprawozdanie do GUS czy zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

Księgowość OSP

Ochotnicza Straż Pożarna musi prowadzić księgowość. Może to być pełna księgowość albo prowadzenie księgowości w ramach Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów (UEPiK). Zasady są takie same jak dla pozostałych organizacji pozarządowych. Zobacz co one oznaczają i jak z tym poradzić.

Księgowość w NGO

Jak finansować działalność OSP

Zastanawiasz się skąd brać pieniądze na działania Twojej OSP? W tym dziale opisaliśmy:

 • specyficzne dla OSP źródła finansowania: środki z gminy, z budżetu państwa, z WFOŚiGW i NFOŚiGW, itd. 
 • główne źródła finansowania NGO, z których również mogą korzystać OSP: dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, itd. 

Sprawdź jak pozyskać fundusze.

Jakie są dedykowane źródła finansowania OSP

Jak finansować NGO

Pieniądze na działania OSP. Gdzie ich szukać? [infografika]

Zarządzanie zespołem w OSP

Bez ludzi nie ma NGO-sów. Lider, zespół, wolontariusze, młodzież, dzieci - to ludzie tworzą organizacje pozarządowe. To ludzie działają w OSP. Są role i zadania określone ustawowo np. zarząd, naczelnik ale są takie, które są i takie tworzone tylko w danej jednostce. Są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), Dziecięce Drużyny Pożarnicze (DDP) czy też po porostu zespoły od konkretnych zadań. Całym tym zasobem trzeba zarządzać. Podpowiadamy jak to robić.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP)

Ludzie w organizacji pozarządowej

Zespół

Lider

Organizowanie zasobów ludzkich

Wolontariat OSP

Wolontariusze w organizacjach pozarządowych. Bezcenna pomoc, bez której wiele NGO-sów w ogóle nie mogłoby prowadzić swoich działań. W OSP wolontariuszki i wolontariusze są angażowani na takich samych zasadach jak w innych stowarzyszeniach. Dowiedz się więcej o tej formalnej stronie działania.  Zbieramy najważniejsze informacje.

 • Przygotuj się do współpracy z wolontariuszem
 • Sprawdź jakie masz obowiązki wobec wolontariusza
 • Poznaj specyfikę pracy z wolontariuszami

Wolontariat w NGO

Otocznie - współpraca z innymi oraz promowanie swoich działań

OSP nie "żyją" w próżni. Warto w związku z tym wiedzieć jak w ogóle zabrać się do współpracy z administracją, z biznesem czy mediami. A także jak skutecznie robić" promocję czyli działania podejmowane po to, aby przekazać ludziom w otoczeniu, co robi Wasza organizacja i zachęcić ich do korzystania, włączenia się, wspierania Was.

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Współpraca NGO z biznesem (CSR)

Promocja i współpraca NGO z mediami

Pakiet startowy NGO - przewodnik dla początkujących

Skorzystaj z informacji zebranych w pakiecie startowym dla organizacji pozarządowych. To podstawowe, proste informacje o realiach działania organizacji pozarządowych w Polsce. Będę też przydatne w przypadku OSP.

Dowiesz się m.in. o tym jakie są zasady działania, kto podejmuje decyzje, kto ponosi odpowiedzialność, skąd brać pieniądze na działania i jak te pieniądze wydawać.

Pakiet startowy. Przewodnik dla początkujących

Reklama

Przeczytaj też

 • Monika Chrzczonowicz, ngo.pl

  Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Finansowanie

 • webinaria NGO.pl

 • Elżbieta Drąg, oprac. redakcja ngo.pl

  Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Redakcja ngo.pl

  Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Natalia Klorek, ngo.pl

  wideo serwisu poradnik.ngo.pl

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  Infografika

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  Finansowanie

 • Bartłomiej Robak dla ngo.pl

  Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)