Przejdź do treści głównej

Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, poradnik.ngo.pl
2015-08-06, 02:10
archiwalne
sejm.gov.pl, fot. Krzysztof Białoskórski
Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazał ją do podpisu Prezydentowi. Już wkrótce zmienią się przepisy m.in. o 1%, regrantingu, inicjatywie lokalnej i współpracy organizacji z administracją lokalną i centralną.

Końcówka prac nad nowelizacją ustawy była dość emocjonująca. A to za sprawą poprawki zaproponowanej przez senatorów, którzy chcieli m.in. wprowadzić zakaz finansowania reklamy organizacji pożytku publicznego ze środków uzyskanych z 1% podatku. Część organizacji przeciw temu zaprotestowała (pod apelem o odrzucenie poprawki podpisało się 110 przedstawicieli organizacji pozarządowych, posłowie otrzymywali także maile w tej sprawie) i ich przedstawiciele licznie stawili się 5 sierpnia rano na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która miała rozpatrywać senackie poprawki.

– Długo pracowaliśmy nad tym rozwiązaniem. Problem istnieje. Dlatego wspólnie z sektorem i stroną rządową przyjęłliśmy w Sejmie takie rozwiązanie, że środki z 1% wydatkowane na reklamę podlegają kontroli publicznej – tłumaczył poseł sprawozdawca Tadeusz Tomaszewski, który proponował odrzucenie poprawki Senatu. Do tej rekomendacji przychylili się także pozostali posłowie z komisji. Podobny los spotkał inną propozycję senatorów, aby przepisy o inicjatywie lokalnej pozostawić bez zmian, w brzmieniu takim, jak jest obecnie w ustawie o działalności pożytku publicznego (nowelizacja rozszerza możliwość stosowania inicjatywy lokalnej także na tereny i obiekty nie należące do samorządu). Większość z 13 poprawek zgłoszonych przez Senatu została jednak uwzględniona. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji w sprawie senackich poprawek odbyło się tego samego dnia, pod koniec obrad Sejmu.

Długa historia nowelizacji

Prace nad znowelizowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego tym razem zainicjowali posłowie z sejmowej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy jeszcze w 2013 roku poprosili Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS) o pomoc w zebraniu propozycji zmian wśród organizacji.

Departament we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) przygotował propozycje zmian, które następnie – w październiku 2014 r. – trafiły do Tadeusza Tomaszewskiego, przewodniczącego podkomisji. Na tej podstawie, przez kolejnych kilka miesięcy, posłowie z podkomisji wraz z przedstawicielami organizacji i DPP przygotowywali komisyjny projekt nowelizacji ustawy. W końcu, w kwietniu 2015 roku, projekt trafił pod obrady Sejmu (do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), a następnie (w lipcu 21015 r.) – Senatu.

5 sierpnia 2015 roku posłowie ostatecznie zakończyli prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Projekt został przekazany Prezydentowi do podpisu.

Co się zmieni?

Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i posłowie, nowelizacja ta nie ma charakteru systemowego (np. nie podjęto się całościowej reformy mechanizmu 1% odpisu podatku dochodowego) i odpowiada na bieżące problemy zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Nie mniej problemów i zmian z nich wynikających jest sporo. Nowelizacja przewiduje m.in.:

 • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowanie przepisów o możliwości podzlecania realizacji zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenia sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 • informowania o wykorzystaniu środków z 1% na promocję OPP;
 • informowania o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ograniczenia trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 • zredukowania obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 • wprowadzenia nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 • uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • wyposażenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.

Większość zmian wejdzie w życie po upływie 60 dni od ogłoszenia. Nie dotyczy to jednak przepisów o możliwości powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie (tutaj vacatio legis jest 14 dni), przepisów o wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych radach pożytku publicznego powołanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (nadal stosuje się przepisy dotychczasowe) oraz otwartych konkursów ofert ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (także stosuje się przepisy dotychczasowe).

Nowelizację podpisze (o ile nie będzie miał do niej zastrzeżeń konstytucyjnych) już nowy prezydent – Andrzej Duda.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 33 2

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz Bez konsultacji... ~Ewa 11.08.2015, 09:34 Dlaczego prace nad ustawą odbyły się bez konsultacji z Organizacjami ?? Czy Polsla to demokratyczne państwo prawa czy bantustan ?? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Apelujmy do Prezydenta !!! ~Anita Maciąg 10.08.2015, 01:59 OPP powinny się zorganizować i jak najszybciej wystosować apel do Pana Prezydenta o nie podpisywanie ustawy. ODPOWIEDZ
 • prawo działa wstecz? ~MW 10.08.2015, 07:49 Wprowadzono zakaz przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. I co ze środkami które zostały zadedykowane na ten cel w tym roku? Podatnicy tak je zadedykowali, urzędy skarbowe prześlą szczegółowe zestawienie już po wejściu w życie ustawy i co z tymi pieniędzmi? Pomogliśmy w ten sposób zebrać pieniądze dla istniejącej dopiero od 2 lat fundacji kliniki dzikich zwierząt i teraz mamy im powiedzieć "bujajcie się"? ODPOWIEDZ
 • Prace nad nowelizacją odbyły się bez konsultacji !!! ~Ewelina Zagrodzka 09.08.2015, 08:49 Należy podkreślić , że prace nad nowelizacją odbyły się bez szeroko pojętych konsultacji z OPP. Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nie był łaskaw powiadomić nawet OPP , że takie prace trwają. A mógł to zrobić drogą meilową w ciągu pół godziny ponieważ w swojej bazie posiada dane wszystkich OPP. Jedynym medium, które informowało o pracach nad ustawą był portal ngo.pl. Nowelizacja ustawy powstawała w bardzo szybkim tempie ponieważ głównym celem posłów nie była jej jakość a to , żeby przegłosować ją jeszcze w tej kadencji Sejmu. Obecnie ustawę ma podpisać prezydent. OPP powinny wystosować do Prezydenta apel, żeby nie podpisywał ustawy. ODPOWIEDZ
 • OPP odniosły sukces, pytanie tylko , czy całkowity ?? ~Tomasz Marzec 08.08.2015, 02:11 Sejm odzrucił poprawki Senatu. Jest to niewątpliwy i wielki sukces OPP. Jednak czy odnieśliśmy pełny sukces ?? Zdecydowanie nie. O takim możmna by było mówić dopiero jak ustawa trafiłaby do kosza jako bubel legislacyjny. Możemy jeszcze apelować do Pana Prezydenta , żeby nie podpisywał tego bubla ODPOWIEDZ
 • Nowelizacji ustawy nie powinien podpisać Pan Prezydent A. Duda ~Ewa Klimek 07.08.2015, 08:04 W prawdzie OPP odniosły pod sam koniec niemalże rzutem na taśmę spektakularne zwycięstwo doprowadzając do odrzucenia poprawek senatu , Jednak nie zmienia to faktu, że ustawa , która powstała bez konsultacji z OPP jest potwornym bublem. Jak ktoś słusznie zauważył w poniżej zamieszczonych komentarzach powstała ona poprzez uporczywe lobbowanie jednej organizacji z Wrocławia. Dlatego środowisko OPP powinno apelować do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustawy a o jej odrzucenie. Pamiętajmy; nic bez nas o nas. ODPOWIEDZ
 • Kolejna nikomu niepotrzebna nowelizacja....... ~Uważna Wolontariszka 06.08.2015, 06:00 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie wogule nie była potrzebna. Po co komu te zmiany, kto za tym lobbował. W/g słów posła Tomaszewskiego za sztywnym Nr KRS w programach komputerowych była tylko jedna OPP - była to organizacja z Wrocławia. Jedna oPP na 8 tysięcy pozostałych. Czyżby to dla jednej organizacji z Wrocławia była ta nowelizacja ??? Przejrzycie proszę uważnie sprawozdania z posiedzeń komisji a dowiecie się co to za organizacja tak bardzo obstawała za zmianami. Zapewne mieli w tym jakiś własny interes. Pytanie tylko dlaczego nowelizacja przeszła ?? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Ktoś wie jak znaleźć treć noweli ~Dociekliwy 06.08.2015, 04:17 Wiecie, gdzie znaleźć treść znowelizowanej ustawy? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Po pierwsze nie przeszkadzać ~A.Z. 06.08.2015, 12:21 Mamy pod koniec lata powołać gminną RDPP. Wspólnie z organizacjami ciężko pracowaliśmy nad uchwałą, zasadami i regulaminem. I teraz będziemy musieli jeszcze raz przez to przejść przez te zmiany? I to ma ułatwiać? 14 dni vl? Śmieszne. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Gdzie znajdę znowelizowaną ustawę. ~Krzysztof 06.08.2015, 11:14 Gdzie znajdę znowelizowana ustawę? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Środki z 1 % nie są środkami publicznymi ~Ewelina Szczęsna 06.08.2015, 08:36 Według prawników i opinii prawnych wydanych przez znane kancelarie prawne środki z 1 % pozyskane przez Organizacje Pożytku Publicznego nie są środkami publicznymi. Tak samo uważa minister finansów , co znalazło potwierdzenie w protokole pokontrolnym NIK. Przyjąć zatem należy, że zapisy nowelizacji w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących środkó z 1 % nie mają podstawy prawnej. Przyjąć należy, że jeżeli środki z 1 % nie są środkami publicznymi to ani posłowie ani senatorowie nie mają uprawnień ingerować w sposób ich wydatkowania.Wystarcz, że OPP będzie posiadać stosowną opinię prawną a to ona będzie decydentem wydatkowania środków 1 % i żaden są ani minister nie będzie mógł jej ukarać. Czy uznać należy, że sejm wprowadził martwy przepis. Ot i Polska rzeczywistość. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • 1%
 • działalność odpłatna
 • informacja publiczna
 • księgowość
 • media
 • partycypacja
 • poradnictwo obywatelskie
 • pożytek publiczny
 • PR, promocja, wizerunek
 • regranting
 • sprawozdania
 • współpraca z administracją