Przejdź do treści głównej

Zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1% tylko dla OPP

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, poradnik.ngo.pl
2015-12-21, 03:47
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1197500
Organizacja pożytku publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. Również OPP, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

Organizacje, które nie dostosują się do nowych przepisów i będą brały (w jakikolwiek sposób) udział w pośredniczeniu w przekazywaniu 1% podatku organizacjom do tego nieuprawnionym grozi kara grzywny (art. 50d). Zgodnie z kodeksem wykroczeń może to być nawet do 1000 zł.

Takie obostrzenie wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego (której większość przepisów weszła w życie 9 listopada 2015 r.).

Część organizacji pożytku publicznego (jak i innych organizacji pozarządowych) postulujących generalną naprawę ustawowych przepisów o 1% poczuła się rozczarowana. Ustawodawca ograniczył się bowiem do obłożenia sankcjami tylko jednej sytuacji: zakaz pośredniczenia dotyczy jedynie relacji między organizacjami pożytku publicznego.

W ten sposób (chociaż ze sporym opóźnieniem) zareagowano na sytuację, z którą mieliśmy do czynienia pierwszy raz w 2010 roku. Wtedy okazało się, że na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% nie znalazło się około 2,5 tysiąca organizacji. Między innymi dlatego, że część z nich nie przesłała do Departamentu Pożytku Publicznego w terminie swojego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

O organizacjach pożytku publicznego, które zostały usuniętę z wykazu upoważnionych do otrzymywania 1% podatku pisaliśmy w 2010 r.: Skreśleni z wykazu OPP oraz Kogo nie ma na liście OPP?

 

Wówczas, jak grzyby po deszczu, zaczęły się pojawiać OPP (uprawnione do otrzymywania 1%), które wiedzione bądź poczuciem solidarności z innymi organizacjami, bądź chęcią zysku – proponowały swoje usługi w postaci udostępniania subkont na cele tych organizacji pożytku publicznego, które nie znalazły się na liście uprawnionych. I taki proceder kwitł właściwie do obecnej nowelizacji. Teraz taka „współpraca” między organizacjami jest zabroniona.

Nowelizacja nie dotyczy natomiast wielu innych sytuacji, w których wykorzystuje się subkonta do prowadzenia zbiórek 1% dla podmiotów do tego nieuprawnionych (np. szkół, przedszkoli, innych organizacji pozarządowych nie posiadających statusu OPP czy osób prywatnych).

 

Komentarz

„Jeśli organizacja pozarządowa nie ma statusu OPP, to może korzystać z pośrednictwa OPP, która jest w wykazie w pozyskaniu 1 %?” – takie i podobne pytania często pojawiają się na portalowym forum. A my – przyznam – mamy z nimi problem. Z jednej strony, chcąc rzetelnie informować organizacje o przepisach je obowiązujących, nie możemy napisać, że to zakazane. Z drugiej strony – nie chcemy na portalu promować rozwiązań, które naszym zdaniem stoją w sprzeczności z ideą 1%.

W czasie prac nad obecną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego pojawiały się głosy, aby gruntowniej przyjrzeć się temu, jak działa 1% i jakie nieprawidłowości wokół niego narastają. Były pomysły, aby w ogóle zakazać pośrednictwa w przekazywaniu 1% (chociaż nie brakowało i apeli, by tego tematu nie ruszać). Nikt jednak nie zaproponował rozwiązania na tyle dobrego, aby uzyskało akceptację uczestników prac. W końcu i czas zaczął gonić – zbliżał się koniec parlamentarnej kadencji i nad całym projektem zawisła groźba dyskontynuacji. Ostatecznie więc nowe przepisy regulują tylko wycinek, budzącej kontrowersje, jednoprocentowej rzeczywistości.

A że rzeczywistość ta jest bardzo złożona – nie trzeba nikogo przekonywać. I naprawdę dawno już nie chodzi o to, aby odebrać możliwość pozyskiwania pieniędzy na długotrwałe leczenie czy rehabilitację pojedynczych osób. Chodzi o to, aby się zastanowić czemu ma służyć status organizacji pożytku publicznego i czy ten cel jest realizowany pod rządami obecnych przepisów. A jeśli nie – co zmienić. Być może należy zrewidować samo założenie, że OPP są swego rodzaju „lepszymi” organizacjami? Może należy „uwolnić” 1% i dać możliwość przekazywania go nie tylko organizacjom pożytku publicznego? Może powinniśmy zacząć myśleć o 1% jako rodzaju budżetu partycypacyjnego i pod tym kątem także modyfikować przepisy?

O tym, że 1% należy zreformować mówią same organizacje, także te ze statusem OPP. Mówią – nie od dziś – przedstawiciele organizacji w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Sprawą chcą się zająć także organizacje, które włączają się w prace nad realizacją Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora. Czy kogoś lub czegoś jeszcze potrzeba? Tak. Woli i umiejętności merytorycznego dialogu. I odwagi w poszukiwaniu rozwiązań, które możliwie uwzględniłyby zgłaszane potrzeby. Przy okazji zbliżającego się Nowego Roku – sobie, organizacjom i innym osobom oraz podmiotom zainteresowanym 1% – tego życzę.


Więcej informacji, jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – znajdziesz w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 13 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • 1 % ~Alina 07.01.2016, 12:39 Uważam, że takie pośrednictwo nie jest złe. Wiele małych organizacji może pozyskać dzięki temu wsparcie na realizację swoich działań. Jeśli organizacja nie uzyska żadnego większego dofinansowania projektu, to czasem jest to jedyne źródło pozyskania środków na realizację celów statutowych. Dopóki środki te są przenzaczane na działalność pożytku publicznego, to uważam, że powinno to być akceptowalne. Przecież 1 % po to jest aby organizacje mogły z niego korzystać przy realizacji zadań pożytku publicznego. Dopóki nie prowadzi się takiej małej organizacji, to nikt (szczególnie z większej organizacji) nie zdaje sobie sprawy jak ciężko jest wszystko poukładać tak aby działało. Może faktycznie dobrym pomysłem jest "uwolnienie" 1 %. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz OPP które uzyskują status i pozyskują 1% za pośrednictwem innej OPP. ~kaj 22.12.2015, 11:03 Sprawa nie jest taka jednoznaczna, że dotyczy to tylko OPP, które utraciły możliwości pozyskiwania 1%. Co w przypadku pośredniczenia 1% dla organizacji które dostały np. w styczniu lub lutym OPP i dalej zbierały 1% za pośrednictwem innej OPP? Patrząc literalnie na zapisy ustawy jest to złamanie jej zapisów bo w momencie rejestracji takie organizacje nie są wpisane na listę organizacji uprawnionych do zbierania 1%, a są już OPP. Wszystko pozostaje w gestii Ministerstwa, a Ministerstwo moze wnioskować do Sądu o odebranie statusu OPP w przypadku łamania tego przepisu, a nie tylko wlepieniem grzywny, o czym w artykule nic Pani Witels nie pisze! ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • 1%
  • pożytek publiczny
  • prawo