Przejdź do treści głównej

Dotacje dla NGO. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Mamy je!

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2016-08-19, 18:04
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej – ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

zobacz: TEKST rozporządzenia

Dlaczego potrzebne było wydanie rozporządzenia

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów wydane zostało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (nowelizacja ustawy o działalności pożytku – zobacz m.in.: Ostatnie zmiany w prawie: ustawa o pożytku). Ustawa z sierpnia 2015 r. zmieniła m.in. art. 19 ustawy o pożytku zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego formularze stosowane przez administrację różnych szczebli w konkursach na realizację zadań publicznych.

Wraz z nowelizacją, opisany został w ustawie regranting. Co prawda to określenie nie pojawia się w treści artykułów, jednak działania będące istotą regrantingu scharakteryzowano w dodanym do ustawy art. 16a.

Konkursy na zasadach ogólnych oraz konkursy z regrantingiem (gdzie organizacja "operator" przyjmuje zlecenie od organu i podzleca realizację zadania innym organizacjom "realizatorom") wymagają różnych formularzy (wzorów ofert, umów i sprawozdań). Nowe rozporządzenie miało za zadanie określić te wzory z uwzględnieniem tych dwóch specyfik: specyfiki "zwykłych" konkursów i konkursów z regrantingiem.

Co zawiera rozporządzenie

Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ – jak zasygnalizowaliśmy powyżej - pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na regranting.

Nowe wzory nie tylko wyróżniają konkursy z podzlecaniem. Zgodnie z intencją projektodawcy, powinny być również łatwiejsze w stosowaniu (niż poprzednie) w konkursach na zadania wieloletnie.

Wejście w życie i przepisy przejściowe. Jakie rozporządzenie traci moc i kiedy?

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Opublikowane zostało 19 sierpnia więc wejdzie w życie 3 września 2016 r.

Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:

  • do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
  • do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).

Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).


Stare rozporządzenie (stosowane do konkursów ogłoszonych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia czyli przed 3 września 2016 r.) znajdziesz jeszcze w AKTY PRAWNE w poradnik.ngo.pl


Załączniki do rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. (CZYLI DO NOWEGO ROZPORZĄDZENIA) - wersje DOCX (Word):


_____________________________
Zobacz też:

_____________________________
O innych rozporządzeniach wydanych w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku:


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 65 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • formularze
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • regranting
  • sprawozdania
  • współpraca z administracją