Przejdź do treści głównej

Nic nie trwa wiecznie, czyli o zakończeniu działalności stowarzyszenia w PORADNIK.NGO.PL

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2016-08-25, 08:00
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/962575
W polskich regulacjach dotyczących organizacji pozarządowych dominują i zwracają uwagę przepisy wskazujące, jak organizację założyć oraz jak ją prowadzić. Nie jest jednak niczym nadzwyczajnym sytuacja, kiedy działania stowarzyszenia zamierają – i również tę sytuację opisują przepisy. Jak przestać działać zgodnie z prawem? Jak zlikwidować stowarzyszenie? W poradnik.ngo.pl wyjaśniamy, jak rozwiązać stowarzyszenie.

Działać nie jest łatwo, a przestać działać niekiedy równie trudno. Raczej nie przygotowujemy się specjalnie do sytuacji zamknięcia stowarzyszenia. I pomimo tego, że już na samym początku - na etapie pisania statutu - członkowie założyciele powinni określić jak przebiegnie zakończenie działalności, to jednak wiele organizacji ma z tym kłopot. Często po prostu przestają działać i nic z tym nie robią. Lepiej jednak uregulować sytuację takiego stowarzyszenia, bo jeśli formalnie nie zakończyło ono działalności, to ma nadal sporo obowiązków, mimo tego, że nie działa.


Zakończenie działalności stowarzyszenia może nastąpić na dwa odmienne sposoby. Pierwszy to samorozwiązanie – decyzja członków. Drugi sposób związany jest z interwencją sądu. Sąd wkracza, kiedy stowarzyszenie nie działa tak jak trzeba.

Zakończenie działalności stowarzyszenia przez samorozwiązanie

Jedną z podstawowych cech stowarzyszenia jest dobrowolność. To członkowie decydują o jego celach i działaniach. Decydują także o zakończeniu tych działań. Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania, mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu (samorozwiązaniu) stowarzyszenia, rozpoczynając proces likwidacji. Można ją podjąć w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn.

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia zarezerwowana jest dla walnego zebrania członków. Oznacza to, że aby rozwiązać stowarzyszenie, trzeba zwołać nadzwyczajne walne zebranie zgodnie z zapisami statutowymi. Zapisy dotyczące rozwiązania stowarzyszenia muszą znaleźć się w statucie.

Zakończenie działalności stowarzyszenia - rozwiązanie przez sąd

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia może być również podjęta przez sąd na wniosek zgłoszony przez organ nadzoru – starostę – który kontroluje czy stowarzyszenie działa zgodnie z prawem. Sąd może także rozwiązać stowarzyszenie z własnej inicjatywy np. jeśli organizacja mimo wezwań nie składa obowiązkowych dokumentów.

Działania sądu i organu nadzoru, prowadzące do likwidacji stowarzyszenia nie są oczywiście pierwszą czynnością podejmowaną w celu naprawy sytuacji w organizacji, w której źle się dzieje. To ostateczność. Aby zastosować to rozwiązanie sąd powinien stwierdzić, że działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu oraz brak jest warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Zakończenie działalności stowarzyszenia - likwidator

Ważną rolę przy rozwiązywaniu stowarzyszenia pełni likwidator. Planuje on i przeprowadza proces likwidacji, a także decyduje o jego zakończeniu. Obowiązkiem likwidatora jest również zakończenie działalności stowarzyszenia pod kątem rachunkowo-księgowym.


WIĘCEJ:
Zakończenie działalności stowarzyszenia w PORADNIK.NGO.PL

 


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w AKTY PRAWNE poradnika.ngo.pl


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • członkowie stowarzyszeń
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • walne
  • władze organizacji