Przejdź do treści głównej

Chcesz zbierać 1 procent? Uzyskaj status OPP do 30 listopada

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2016-10-12, 06:04
archiwalne
Dla większości organizacji jest już pewnie zbyt późno. Nie powinna być to też konkurencja na czas, ale przemyślana, konsekwentna decyzja. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatni moment, żeby ubiegać się o status organizacji pożytku i znaleźć na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Możliwość zbierania środków z 1 proc. podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 proc. organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy.

Wykaz prowadzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest to wykaz elektroniczny, umieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta przy rozliczeniach podatkowych za rok 2016 opublikowany będzie do 15 grudnia 2016 r.

Co zrobić aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc.

W przypadku większości organizacji pożytku publicznego, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 proc., nie wystarczy tylko samo posiadanie statusu. Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych (zobacz: Obowiązki OPP, 15 lipca – termin ważny dla OPP). Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Jednak organizacje dopiero uzyskujące status OPP są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli uzyskują status pożytku w 2016 r. to sprawozdanie OPP do bazy prowadzonej przez ministra złożą dopiero w 2017 r. Mogą więc znaleźć się w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 proc. mimo, że obowiązek dotyczący sprawozdań OPP obejmie je dopiero w kolejnym roku.

W ich przypadku ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 proc. podatku.

Organizacje, które uzyskują status pożytku w 2016 – a szczególnie, te które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2016 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1 proc.

Co zrobić aby zostać organizacją pożytku publicznego

Organizacja ma status OPP kiedy spełnia wymogi ustawy oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki i potwierdzeniem nabycia statusu OPP.

WARUNKI Z USTAWY

  1. organizacja jest podmiotem mogącym ubiegać się o status pożytku (takim podmiotem będzie stowarzyszenie zarejestrowane w KRS oraz fundacja, ale ustawa wymienia też inne rodzaje podmiotów mogące ubiegać się o status)
  2. prowadzi działalność pożytku publicznego od co najmniej 2 lat i działa na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej grupy (ale nie wyłącznie na rzecz swoich członków)
  3. ma kolegialny organ kontroli
  4. ma odpowiednio uregulowaną działalność gospodarczą (jeśli ją prowadzi), dostosowane zapisy w statucie i niekaranych członków organu zarządzającego

SZCZEGÓŁOWO o warunkach, jakie musi spełniać organizacja, żeby zarejestrować status pożytku.

Czy KRS zdąży nadać status pożytku do 30 listopada

Staranie się o status OPP pod wpływem impulsu, którym jest koniec roku i perspektywa znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. to oczywiście nienajlepszy pomysł. Organizacja, która decyduje się zostać OPP musi wcześniej przeanalizować zarówno przywileje jak i obowiązki organizacji pożytku, dostosować statut, organy kontroli, sprawdzić czy spełnia inne wymagania. Ale zakładamy, że wszystko to już zrobiła i ma gotowy wniosek do sądu. Ogarniają ją jednak wątpliwości. Czy sąd zdąży przed 30 listopada?

Trudno rozstrzygnąć kiedy jest tak naprawdę ostatni dzwonek na złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Niektóre przeciążone sądy potrzebują wielu miesięcy na analizę najprostszych wniosków, w innych miesiąc w zupełności wystarcza. Połowa października wydaje się ostatnim w miarę rozsądnym terminem na podjęcie próby, która ma zakończyć się uzyskaniem wpisu o statusie pożytku do 30 listopada. Później to już raczej loteria.


skorzystaj:


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • 1%
  • KRS
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo