Przejdź do treści głównej

Styczeń 2017 w NGO. 4 najważniejsze obowiązki

archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Dla organizacji pozarządowych styczeń to czas wielu obowiązków związanych ze starym rokiem i decyzji na nowy rok. Z gąszczu ważnych dla NGO rzeczy wybraliśmy kilka, o których absolutnie nie można zapomnieć. Pamiętajcie, został tylko tydzień!

Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy na styczeń to:

 • Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
 • Roczne deklaracje PIT – dla NGO, które zatrudniają (współ)pracowników
 • Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
 • Uaktualnienie planu kont księgowych

Liderko, liderze, zarządzie organizacji, to naprawdę musicie sprawdzić.
 

1. Sprawozdania: nowe i stare wzory

Styczeń jest miesiącem składania sprawozdań z realizowanych zadań publicznych. Oczywiście obowiązek ten dotyczy tych organizacji pozarządowych, które realizowały projekty do końca grudnia 2016 r. Choć obowiązek ten może dotyczyć także innych grantów (nie tylko środków przekazywanych przez administracje publiczną).

Termin złożenia sprawozdania jest określony w umowie – sprawdź to! Zwykle to 30 dni od zakończenia realizacji zadania, czyli dla zadań zakończonych 31 grudnia 2016 r. termin mija 30 stycznia 2017 r. Termin ten obowiązuje również w przypadku składania sprawozdania częściowego przy realizacji zadań wieloletnich.

Odnośnie sprawozdań w styczniu 2017 r. organizacje czeka dodatkowe wyzwanie. W połowie roku zmieniono wzory ofert, sprawozdań i umów. Organizacje pozarządowe sprawozdając się z realizacji zadań zleconych przez administrację publiczną w 2016 r. wykorzystują różne wzory sprawozdań, w zależności od tego, kiedy był ogłoszony konkurs i w ramach jakiej procedury (małograntowej, czy konkursowej). Rozliczając się organizacja pozarządowa musi więc sprawdzić, na którym wzorze składała ofertę na realizację zadania i „dobrać” do tego odpowiedni wzór sprawozdania.


Organizacje zobowiązane są również do złożenie sprawozdania ze zbiórki publicznej. Do 30 stycznia należy złożyć sprawozdanie z rocznej zbiórki publicznej, która zakończyła się 31 grudnia 2016 roku. O zbiórkach czytaj w PORADNIK.NGO.PL.
 

2. Roczne deklaracje PIT – dla NGO, które zatrudniają (współ)pracowników

Organizacja pozarządowa (płatnik) zatrudniające pracowników (na etat) albo współpracowników (na umowę zlecenie, umowę o dzieło) przez cały rok, na bieżąco odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od umów zawartych ze (współ)pracownikami. Po zakończeniu roku NGO sporządza deklaracje PIT – zawierające informacje o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Najczęściej są to:

 • PIT4R – roczna zbiorcza deklaracja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-8AR – roczna zbiorcza deklarację o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych
 • PIT-11 – roczna deklaracja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga! Przypominamy, że w 2015 roku wprowadzono nowe zasady i terminy związane z wysyłaniem deklaracji PIT do urzędu skarbowego (pisaliśmy o tym: Uwaga na zmiany w prawie od 2015 r.). Mimo, że z nowymi terminami organizacje miały już styczność przy poprzednich rozliczeniach, warto jeszcze sprawdzić kiedy wysyłamy poszczególne deklaracje.

Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące rocznych deklaracji PIT:

 • W przypadku zatrudniania przez organizację pozarządową powyżej 5 osób (liczy się wszystkie rodzaje umów, nie tylko umowy o pracę, ale także umowy umowę zlecenia i umowy o dzieło) deklaracje PIT do urzędu skarbowego NGO wysyłane są wyłącznie przez internet (zobacz też informacje na stronie Ministerstwa Finansów).
 • Deklarację PIT przez internet organizacja może wysłać poprzez:
  • używany program księgowy, mający moduł wysyłania deklaracji elektronicznie
  • system e-deklaracje.gov.pl
  • Uniwersalną Bramkę Dokumentów (rozwiązanie stosowane przede wszystkim przez podmioty zatrudniające pracowników na masową skalę)
 • Do wysyłania deklaracji PIT przez internet konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to ok. 300 zł. O wysłanie PIT-ów przez internet można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Koszty mogą okazać się mniejsze niż przy wykupieniu podpisu.
 • Termin złożenia zbiorczych deklaracji PIT (PIT4R, PIT8AR) przez internet mija 31 stycznia 2017 r.
 • W przypadku zatrudniania przez NGO poniżej 5 osób (liczy się wszystkie rodzaje umów, nie tylko umowy o pracę, ale także umowy umowę zlecenia i umowy o dzieło) deklaracje PIT do urzędu skarbowego NGO może wysłać w wersji papierowej (zobacz też informacje na stronie Ministerstwa Finansów).
 • Termin złożenia deklaracji PIT w wersji papierowej zarówno zbiorczych (PIT4R, PIT8AR) jak i indywidulanych (np. PIT-11) mija 31 stycznia.

Organizacja pozarządowa ma też obowiązek złożenie deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości. Do 31 stycznia należy złożyć deklarację podatkową i ew. zapłacić podatek od nieruchomości – dotyczy to NGO, które wynajmują lokal od gminy (o ile nie są zwolnione z tego podatku) lub są właścicielem lokalu. Więcej: Podatek od nieruchomości – sprawdź, czy dotyczy Twojej organizacji.
 

3. Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

Księgowość to obowiązek dotyczący wszystkich NGO (fundacji, stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, klubów sportowych). Księgowość musi być prowadzona nawet wtedy, gdy jedynym przychodem stowarzyszenia (zarówno rejestrowego czy zwykłego) są składki członkowskie.

Od 1 stycznia 2016 r. (już drugi rok) organizacje pozarządowe mogą zdecydować się na prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, która dedykowana jest małym organizacjom, spełniającym określone warunki. Przede wszystkim organizacje takie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, ani mieć statusu organizacji pożytku. Innym ważnym warunkiem jest wysokość rocznych przychodów w roku poprzedzającym wybór uproszczonej ewidencji. Przychody te nie mogą przekroczyć 100 tys. zł. Więcej: Dla kogo uproszczona ewidencja? w: Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku?

UWAGA:
Jeśli NGO zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, informację taką musi zgłosić do swojego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 r.

W 2017 r. organizacje nie wybierają już księgowości dla jednostek małych, jednostek mikro czy też pełnej księgowości (jak to miało miejsce na początku 2016 r.). Nowy rok przyniósł nowy rodzaj sprawozdania finansowego dedykowany specjalnie organizacjom pozarządowym. Sprawozdanie dla organizacji opisuje załącznik 6 do ustawy o rachunkowości. Ten rodzaj prowadzenia księgowości jest od 2017 r. "domyślny" dla organizacji pozarządowych. Brak decyzji oznacza więc automatyczne obowiązek sporządzania sprawozdania wg nowych zasad tzn. z wykorzystaniem nowego wzoru sprawozdania finansowego (z załącznika 6 do ustawy o rachunkowości).

4. Uaktualnienie planu kont

Każda organizacja pozarządowa musi mieć politykę rachunkowości – obowiązkowy dokument opisujący zasady prowadzenia rachunkowości w organizacji. Obowiązkowym załącznikiem do polityki rachunkowości jest plan kont księgowych. Plan kont to numeryczny wykaz kont księgowych (zbiorów), w których rejestrowane są dane finansowe (np. przychody, koszty, majątek trwały).

Plan kont składa się z kont podstawowych (syntetycznych), określających główne rodzaje, grupy księgowanych danych (np. grupa przychody, grupa koszty, grupa majątek trwały) oraz z kont pomocnicznych (analitycznych), które pozwalają na bardziej szczegółowe opisanie informacji zawartych na kontach syntetycznych (np. przychody mogą być rozbite na przychody z dotacji nr 1, przychody z dotacji nr 2… albo np. na przychody z działalności nieodpłatnej (statutowej) i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego).

Plan kont jest tworzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, powinien jednak również odzwierciedlać działalność organizacji pozarządowej. Dlatego jeśli NGO ma w 2017 r. np. nowe dotacje lub inne źródła finansowania, plan kont powinien być uaktualniony.

Aktualizując plan kont w NGO:

 • w przypadku otrzymywania dotacji ze środków publicznych sprawdzić, czy układ planu kont odpowiada aktualnie realizowanym projektom i zadaniom publicznym finansowanym z dotacji (które muszą być wyodrębnione księgowo) i jeśli jest taka potrzeba, dodać odpowiednie konta odpowiadające danej dotacji i jej kosztom
 • w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego należy dodać do planu kont rachunkowo wyodrębnione konta księgowe dla przychodów i kosztów tej działalności (o ile plan kont wcześniej ich nie zakładał)
 • w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy sprawdzić, czy układ planu kont zawiera rachunkowo wyodrębnione konta księgowe dla przychodów i kosztów tej działalności (o ile plan kont wcześniej ich nie zakładał)
 • w przypadku organizacji pożytku publicznego (OPP) należy dodać do planu kont rachunkowo wyodrębnione konta księgowe dla przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów (wydatków) z 1%, w tym także odrębnego konta księgowego na wydatki związane z promocją ponoszone z odpisów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Czytaj także: Na co można wydać pieniądze z 1%?

Plan kont można modyfikować także w trakcie roku obrotowego (podatkowego). Ma to miejsce wtedy, jeśli NGO np. otrzyma dotacje w ciągu roku albo rozpocznie działalność odpłatną pożytku publicznego i w planie kont trzeba będzie dodać nowe pozycje. Więcej o planie kont w PORADNIK.NGO.PL.

Obowiązki NGO nie dotyczą tylko stycznia. O innych ważnych dla NGO terminach czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/wazne-terminy.


Dobrego roku!


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz Brak załącznika nr 6 w ustawie o rachunkowości ~Monika 24.01.2017, 05:19 Proszę o informację jaki jest numer dziennika ustaw dla nowej ustawy o rachunkowości, w której znajdę załącznik numer 6. Niestety na wszystkich stronach, na których szukałam ustawa o rachunkowości (aktualna od 01-01-2017 r.) kończy się na załączniku numer 5. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • deklaracje
 • księgowanie
 • księgowość
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • podatki
 • polityka rachunkowości
 • prawo
 • sprawozdania
 • US
 • władze organizacji