Przejdź do treści głównej

Nowelizacja pożytku. W Sejmie na razie bez poprawek

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-01-25, 14:14
archiwalne
W grudniu 2016 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku. Projekt wprowadza m.in. możliwość dopisywania przez ministra do wykazu OPP uprawnionych do zbierania 1%, organizacji pożytku, które spóźniają się z publikacją sprawozdań. 24 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek. Teraz czekają go jeszcze dwa czytania w Sejmie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie znalazły się propozycje zmian w trzech obszarach.

 1. Nowelizacja proponuje dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które na czas nie umieściły swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas.

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która "wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (...) w terminie (...) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych" (fragment projektowanego ustępu 3a w art. 27a ustawy o działalności pożytku).
   
 2. Proponuje się również uzupełnienie procedury wymiany informacji między sądami rejestrowymi, a prowadzącym wykaz OPP ministrem (chodzi o informacje o utracie przez organizację statusu OPP). Procedura ta ma znaczenie w procesie określania, które OPP uprawnione są do korzystania z 1%.
   
 3. Projekt nieznacznie poszerza też listę przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

Szczegóły nowelizacji opisywaliśmy w informacji: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu.
 

Koniecznie zobacz też w OPINIE.NGO.PL
Dlaczego zapis umożliwiający ministrowi dopisywanie OPP do wykazu budzi kontrowersje – Monika Chrzczonowicz: OPP. Równi i równiejsi.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • 1%
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • obowiązki
 • prawo
 • sprawozdania