Przejdź do treści głównej

Tylko do 10 lipca sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
2017-07-06, 03:33
10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń i fundacji (z wyjątkiem NGO prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów*). Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego.

Które NGO mają czas na złożenie sprawozdania do 10 lipca

Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego – 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija właśnie 10 lipca.

Które NGO musiały złożyć sprawozdanie wcześniej niż 10 lipca

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

Rok obrotowy inny niż kalendarzowy i sprawozdanie w innym terminie
Organizacja może wybrać rok obrotowy inny niż kalendarzowy, trzeba jednak zapisać to w statucie. O przypadkach, kiedy rok obrotowy nie jest typowy, czytaj też w wiadomości: Organizacja powstała w listopadzie. Czy sporządza sprawozdanie?


Uwaga!
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: "Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe". Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS (kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2017 r. 200 zł).

___________

* Zobacz: Co musi, a czego nie musi NGO, która wybrała UEPIK

 Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • sprawozdania
  • US
  • władze organizacji