Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Formularze KRS - przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS

Reklama

Puste i przykładowo wypełnione formularze używane do przerejestrowania stowarzyszenia zwykłego w KRS.

1

KRS-W20  - formularz podstawowy

KRS-W20 - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.

Pusty formularz KRS-W20 (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-W20 - przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS (RTF)

Reklama
2

KRS-WH - dane przekształcającego się stowarzyszenia zwykłego

KRS-WH - służy do zgłoszenia danych przekształcającego się stowarzyszenia zwykłego.

Pusty formularz KRS-WH (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WH (RTF)

3

KRS-WK - zarząd i komisja rewizyjna

Zarząd

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie.

Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - zarząd (RTF)

Komisja rewizyjna

KRS-WK służy również do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji.

Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - komisja rewizyjna (RTF)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.