Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zakładania fundacji.

1

KRS-W20 – formularz podstawowy

Reklama
2

KRS-WK  - zarząd i organ nadzoru (np. rada fundacji, komisja rewizyjna)

Zarząd

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu; jeden formularz KRS-WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje fundację.

Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji.

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - zarząd (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - kolejne osoby w zarządzie (RTF)

Organ nadzory fundacji

KRS-WK służy również do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru.

Jeśli fundacja ma taki organ nadzoru wewnętrznego, to składamy drugi formularz KRS-WK zgłaszając osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna)

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - organ nadzoru fundacji (RTF)

3

KRS-WM - działalność gospodarcza

KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, fundacji również do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

Pusty formularz KRS-WM (DOC)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WM (DOC)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.