Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zakładania fundacji bez działalności gospodarczej.

1

KRS-W20 – formularz podstawowy

KRS-W20 – formularz podstawowy, służy do rejestracji fundacji (jej nazwy, siedziby, celu itd.) Formularz ten wypełnia się rejestrując fundację bez działalności gospodarczej, jeśli wniosek składany jest "papierowo".

Wniosek o rejestrację fundacji bez działalności gospodarczej można także złożyć elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Rejestracja fundacji z działalnością gospodarczą możliwa jest tylko przez Portal Rejestrów Sądowych za pomocą dostępnych tam e-formularzy. Wymagane w nich informacje potrzebne do rejestracji fundacji z działalnością gospodarczą są takie same, zawierają jednak dodatkowe pytania dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, których nie ma w wersji "papierowej".

Reklama
2

KRS-WK  - zarząd i organ nadzoru (np. rada fundacji, komisja rewizyjna)

Zarząd

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu; jeden formularz KRS-WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje fundację.

Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji.

Organ nadzory fundacji

KRS-WK służy również do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru.

Jeśli fundacja ma taki organ nadzoru wewnętrznego, to składamy drugi formularz KRS-WK zgłaszając osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna).

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.