Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do rejestracji stowarzyszenia.

1

KRS-W20 - formularz podstawowy

2

KRS-WK - zarząd i komisja rewizyjna

Zarząd

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji.

Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę inaczej.

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - zarząd (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - kolejne osoby w zarządzie (RTF)

Komisja rewizyjna

KRS-WK służy również do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej.

Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

Pusty formularz KRS-WK (RTF)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WK - komisja rewizyjna (RTF)

3

KRS-WM - działalność gospodarcza

KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.

Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

Pusty formularz KRS-WM (DOC)

Przykładowo wypełniony formularz KRS-WM (DOC)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.