Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - rejestracja działalności gospodarczej

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do rejestracji działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej.
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE DZIAŁAJĄCEJ ORGANIZACJI DO REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

Uwaga! od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-W9– służący do zgłoszenia organizacji do rejestru przedsiębiorców, składany wówczas gdy wniosek dotyczy tylko zmiany polegającej na wpisaniu działalności gospodarczej, jeśli organizacja oprócz tego chce wpisać jeszcze inne zmiany np. zmiany w składzie władz składa dodatkowo formularz KRS-Z20 z odpowiednimi załącznikami

KRS-W9 - przykład dla działającego stowarzyszenia rejestrującego działalność gospodarczą

Uwaga! od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-WM– służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym stowarzyszenia/fundacji również do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

KRS-WM

 

Wyraź opinię 25 2