Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zakładanie fundacji

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zakładania fundacji
PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE NOWO REJESTRUJĄCEJ SIĘ FUNDACJI BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

 

KRS-W20 – formularz podstawowy, służy do rejestracji fundacji (jej nazwy, siedziby, celu itd.)


KRS-W20 - rejestracja fundacji bez działalności gospodarczej

 


KRS-W20 - rejestracja fundacji z działalnością gospodarczą

 

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu; jeden formularz KRS-WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje fundację. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji.

KRS-WK (zarząd)

KRS-WK (kolejne osoby w zarządzie)

 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru; Jeśli fundacja ma taki organ nadzoru wewnętrznego, to składamy drugi formularz KRS-WK zgłaszając osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna)

KRS-WK (organ nadzoru, np. rada fundacji, komisja rewizyjna itp.)

 

KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, fundacji również do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

KRS-WM

 

 

 

Wyraź opinię 69 0