Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do rejestracji stowarzyszenia.

 

PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE NOWO REJESTRUJĄCEMU SIĘ STOWARZYSZENIU PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

 

KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.


KRS-W20 - rejestracja stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-W20 - rejestracja stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę inaczej.

KRS-WK (zarząd)

KRS-WK (kolejne osoby w zarządzie)

 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

KRS-WK (komisja rewizyjna)

 

 

KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia  również do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

KRS-WM

 

 

Wyraź opinię 396 19