Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zmiana statutu fundacji, w tym zmiana celu i sposobu reprezentacji

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zmiany statutu fundacji.
PUSTE FORMULARZE SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS ZMIANY STATUTU, W TYM ZMIANY CELU i SPOSOBU REPREZENTACJI PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu fundacji bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu fundacji z działalnością gospodarczą

 

KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu fundacji bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu fundacji z działalnością gospodarczą

KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji fundacji bez działalności gospodarczej

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji fundacji bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji fundacji z działalnością gospodarczą

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji fundacji z działalnością gospodarczą

 

Wyraź opinię 35 0