Przejdź do treści głównej

Formularze KRS - zmiana władz stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna)

Puste i przykładowo wypełnione formularze KRS używane do zmiany władz stowarzyszenia.
PUSTE FORMULARZE SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS ZMIANY WE WŁADZACH PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, zmiane adresu strony internetowej, zmiane adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana we władzach stowarzyszenia bez działalności gospodarczej
KRS-Z20 - zmiana we władzach stowarzyszenia z działalnością gospodarczą
KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)
KRS-ZK - zmiana w zarządzie (jedna osoba odchodzi, druga wchodzi na jej miejsce)
 

KRS-ZK - zmiana w zarządzie (zmiana funkcji z członka zarządu na wiceprezesa)
 
KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)
KRS-ZK - zmiana w komisji rewizyjnej (jedna osoba odchodzi, druga wchodzi na jej miejsce)
 

 

Wyraź opinię 432 29