Przejdź do treści głównej

Kalkulatory umów o pracę, o dzieło i zlecenie

Umowa o pracę (pracownik etatowy):

 • liczydło do wynagrodzeń pracowników etatowych (xls.)  - kliknij tutaj
 • wzór umowy o pracę - kliknij tutaj
 • kwestionariusz osobowy do umowy o pracę - kliknij tutaj
 • formularz oświadczenia do celów podatkowych - kliknij tutaj
 • stawki składników potrącenia wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach (xls.) - kliknij tutaj
 • stawki podatku dochodowego od osób fizycznych  - kliknij tutaj

Umowa o dzieło:

50% kosztów uzyskania przychodu

20% kosztów uzyskania przychodu

Umowa zlecenie:

 • liczydło wzór formularza rachunku z ubezpieczeniem zdrowotnym (xls.) - kliknij tutaj
 • liczydło wzór formularza rachunku z ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem społecznym (xls.) - kliknij tutaj
 • liczydło wzór formularza rachunku dla studentów i uczniów poniżej 26 r.ż. (bez ubezpieczenia zdrowotnego) (xls.) - kliknij tutaj
   
 • wzór umowy zlecenia, z minimalną stawką godzinową (dla zleceń z prostym do określenia czasem wykonania, np. prowadzenie szkolenia, świadczenie porad) - kliknij tutaj
 • wzór umowy zlecenia, z minimalną stawką godzinową (dla zleceń, które mają przynieść określony efekt, np. transkrypcja nagrania) - kliknij tutaj
 • wzór umowy zlecenia, bez minimalnej stawki godzinowej - kliknij tutaj
 • wzór oświadczenia zleceniobiorcy do celów podatkowych - kliknij tutaj
 • wzór oświadczenia zleceniobiorcy do celów ZUS - kliknij tutaj

zobacz też PRZYKŁAD umowy zlecenia 2017 (wypełniona umowa) - kliknij tutaj
 

Wyraź opinię 424 21