Przejdź do treści głównej

Nowelizacja ustawy o pożytku opublikowana. Kiedy wchodzą w życie przepisy?

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2015-09-09, 17:21
archiwalne
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r. Jako pierwsze zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące "dużej" Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Od 24 września

Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 24 września.

Zmiana 32 (zmiana w art. 36 ustawy o działalności pożytku) daje możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie. Od 24 września może ona mieć więcej niż 20 członków. Co najmniej połowę członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji. Oznacza to, że może być ich więcej niż połowa i mogą zdominować Radę. Już przed nowelizację organizacje miały zapewnioną połowę miejsc, ale nie mogły obsadzić ich więcej. Przez lata w pracę RDPP angażowały się głównie organizacje (ich przedstawiciele), więc realnie i tak dominowały. Ustawodawca postanowił tylko ugruntować ten stan i umożliwić dalszy rozwój zgodnie z tym kierunkiem. Jednocześnie w nowym kształcie art. 36 nie określa się proporcji miedzy innymi niż pozarządowi członkami Rady Pożytku czyli przedstawicielami rządu i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Wcześniej te proporcje rozkładały się po równo. Możliwości kształtowania składu RDPP są więc po nowelizacji znacznie bardziej elastyczne.

Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.

Więcej o znaczeniu nowych przepisów dotyczących RDPP i daty ich wejścia w życie: "Kiedy nowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego?".
 

Od 9 listopada

Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia. Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

 • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
 • wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
 • nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.


Więcej o zmianach, jakie wprowadza nowelizacja: Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dziennik Ustawa z 2015 r., pozycja 1339

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • 1%
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • rada
 • regranting
 • współpraca z administracją