Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Czy można zawiesić działalność organizacji pozarządowej?

1

Zawieszenie działalności organizacji

Z formalnego punktu widzenia przepisy polskiego prawa nie przewidują takiej sytuacji jak zawieszenie działalności organizacji. Nie ma możliwość zawieszenia osobowości prawnej danej organizacji. Inaczej mówiąc: w świetle prawa stowarzyszenie czy fundacją działają, nawet jeśli nie prowadzą działań.

Dlatego właśnie organizacja, która stoi przed decyzją o czasowym zawieszeniu swojej działalności, powinna poważnie zastanowić się, czy zawieszenie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Nawet jeśli organizacja wewnętrznie podejmie stosowną uchwałę o zawieszeniu prowadzonych przez siebie działań, nie zwolni ją to między innymi z obowiązków związanych ze składaniem corocznych rozliczeń do urzędu skarbowego przez organizację, sporządzania sprawozdań finansowych, wykonywania obowiązków związanych z zapisami statutowymi organizacji.
Organizacja, która podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań oraz zaprzestaniu realizacji celów statutowych (na przykład do czasu znalezienia sponsora lub zdobycia w inny sposób środków finansowych na swoją działalność), powinna podjąć wewnętrzną uchwałę w tej sprawie w swojej organizacji.

Decyzja o czasowym zawieszeniu działalności organizacji jest jej wewnętrzną decyzją, organizacja nie ma obowiązku zgłaszania czasowego zawieszenia działalności do żadnego z urzędów, ponieważ w świetle prawa dalej będzie funkcjonowała jako osoba prawna. Oczywiście dobrze jest, aby organizacja na swojej stronie internetowej poinformowała swoich odbiorców o sytuacji organizacji.

Można powiedzieć, że decyzja o zawieszeniu to tak naprawdę decyzja o spowolnieniu działań organizacji. Jej zobowiązania się nie zmienią. Nadal będzie musiała wypełniać wszystkie obowiązki sprawozdawcze i inne, które wynikają z różnych ustaw (np. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Organizacja musi także wypełniać terminowo inne obowiązki statutowe jak np. zwoływanie walnych zebrań, wybory nowych władz.

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.