Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dlaczego nasz wniosek o dotację odpadł formalnie? 4 najczęstsze błędy formalne

Reklama

Za nami pierwsze fala rozstrzygnięć w konkursach dotacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. Wprowadzenie elektronicznego generatora wniosków znacząco ograniczyło liczbę błędów formalnych popełnianych przez NGO. Jednak nadal część wniosków odpada formalnie. Dlaczego?

1

Wstęp

– Organizacje pozarządowe zazwyczaj bardzo chwalą wprowadzenie możliwości udziału w konkursach dotacyjnych Urzędu m.st. Warszawy za pomocą internetowego generatora wniosków – mówią urzędnicy odpowiedzialni za konkursy dotacyjne w Urzędzie m.st. Warszawy. – Jednak część z nich nadal popełnia błędy formalne i ich oferty nie przechodzą dalej, to znaczy nie są oceniane merytorycznie przez komisję oceniającą, więc w rezultacie w stosunku do nich nie są formułowane rekomendacje dla Prezydenta miasta, który podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie dotacji na dane zadanie publiczne (projekt). Na przykład w Biurze Sportu były to 24 oferty, a w Biurze Kultury 9.

Reklama
2

4 najczęściej popełniane błędy formalne to:

1. Potwierdzenie złożenia oferty przysłane do biura lub urzędu dzielnicy po terminie. NGO zdążają złożyć ofertę w generatorze wniosków, ale zapominają o terminie obowiązkowego złożenia potwierdzenia złożenia oferty. Ten jednostronicowy dokument tworzy się automatycznie w generatorze, drukuje i podpisuje, a następnie składa w określonym terminie i miejscu (jest on podany w ogłoszeniu konkursowym).

2. Podpisanie potwierdzenia złożenia oferty przez nieupoważnione osoby. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby, które są do tego upoważnione w sposób jasny i jednoznacznie wynikający ze statutu oraz zapisów w KRS (lub innej ewidencji). Oczywiście możliwe jest też upoważnienie innych osób, jednak należy to opisać w ofercie, w odpowiednim polu, i dołączyć upoważnienie jako załącznik.

3. Nieczytelne podpisanie potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli urzędnik weryfikujący poprawność złożenia wniosku o dotację nie jest w stanie odczytać z podpisu, czy złożyła go upoważniona osoba, musi taki wniosek odrzucić jako niepoprawny formalnie.

4. Niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wypisów z innych ewidencji niż KRS. Wypisy z ewidencji innych niż KRS są obowiązkowym załącznikiem (dotyczy to np. stowarzyszeń zwykłych lub części klubów sportowych). Jeśli oferent składa kopię z takiego wypisu, musi ją potwierdzić za zgodność z oryginałem. Jeśli nie ma tego potwierdzenia – wniosek o dotację odpada formalnie.

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadaj pytanie: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.