Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Czy NGO prowadzące uproszczoną ewidencję będzie mogło ubiegać się o środki publiczne

Reklama

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wątpliwości organizacji pozarządowych po wprowadzeniu możliwości stosowania przez NGO uproszczonej ewidencji.

1

Pytania NGO do MF dotyczące uproszczonej ewidencji i możliwości ubiegania się o środki publiczne, np. dotacje:

W związku z wprowadzeniem od stycznia bieżącego roku możliwości stosowania przez organizacje pozarządowe uproszczonych zasad prowadzenia księgowości pojawiły się trzy podstawowe pytania na które ani Ustawa o rachunkowości, ani Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nie odpowiadają jednoznacznie. W imieniu Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do Ministerstwa Finansów, zadając trzy pytania:

 1. Czy organizacja prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów opisaną w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego będzie mogła ubiegać się o środki publiczne, a jeśli tak, to w jaki sposób ma spełnić wymóg księgowego wyodrębniania projektów z takich środków finansowanych (przepis Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 16 pkt 5)? Wzór określony w załączniku 1 “Zestawienie przychodów i kosztów” w Rozporządzeniu nie przewiduje takiego wyodrębniania. Czy w związku z tym:
  1. organizacja korzystająca z uproszczenia nie może korzystać z dotacji ze środków publicznych, a zapis dotyczący dotacji w art. 10a Ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczy dotacji pochodzących ze środków innych niż publiczne
  2. organizacja korzystająca z uproszczenia może korzystać ze środków publicznych a wtedy:
   1. może sama modyfikować tabele z Rozporządzenia Ministra Finansów, dodając nowej kolumny/wiersze
   2. obowiązek wyodrębnienia będzie oznaczał obowiązek prowadzenia dodatkowego zestawienia do poszczególnych dotacji np. wg. tabel będących częścią wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
     
 2. Czy organizacja prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, gdy Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 10 pkt 1) wymaga księgowego wyodrębnienia takiej działalności? Czy w związku z tym:
  1. organizacja korzystająca z uproszczenia nie może prowadzić działalności odpłatnej a zapisy Ustawy o działalności pożytku art. 10a pkt. 4b należy zmienić
  2. organizacja korzystająca z uproszczenia może prowadzić działalność odpłatną a zapis z Ustawy o działalności pożytku (wyodrębnienie (…) z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości) należy traktować jako obligatoryjny jedynie dla organizacji prowadzących pełną księgowość. Jeśli tak, jakie konsekwencje będzie dla niej miało ewentualne zaistnienie sytuacji opisanej w art. 9.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. niezamierzone pojawienie się zysku na tej działalności skutkujące uznaniem jej za działalność gospodarczą?
    
 3. Czy organizacja, która w ustawowym terminie do końca stycznia zgłosi chęć prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów będzie mogła w danym roku obrotowym ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Jeśli tak, czy będzie musiała w trakcie trwania roku obrotowego przejść na pełną księgowość?

W linku niżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Treść pytania skierowanego do MF

O wyjaśnienie do ministerstwa Finansów zwróciła się Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Reklama

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.