Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy NGO prowadzące uproszczoną ewidencję będzie mogło ubiegać się o środki publiczne

Reklama

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wątpliwości organizacji pozarządowych po wprowadzeniu możliwości stosowania przez NGO uproszczonej ewidencji.

1

Pytania NGO do MF dotyczące uproszczonej ewidencji i możliwości ubiegania się o środki publiczne, np. dotacje:

W związku z wprowadzeniem od stycznia bieżącego roku możliwości stosowania przez organizacje pozarządowe uproszczonych zasad prowadzenia księgowości pojawiły się trzy podstawowe pytania na które ani Ustawa o rachunkowości, ani Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nie odpowiadają jednoznacznie. W imieniu Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do Ministerstwa Finansów, zadając trzy pytania:

 1. Czy organizacja prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów opisaną w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego będzie mogła ubiegać się o środki publiczne, a jeśli tak, to w jaki sposób ma spełnić wymóg księgowego wyodrębniania projektów z takich środków finansowanych (przepis Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 16 pkt 5)? Wzór określony w załączniku 1 “Zestawienie przychodów i kosztów” w Rozporządzeniu nie przewiduje takiego wyodrębniania. Czy w związku z tym:
  1. organizacja korzystająca z uproszczenia nie może korzystać z dotacji ze środków publicznych, a zapis dotyczący dotacji w art. 10a Ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczy dotacji pochodzących ze środków innych niż publiczne
  2. organizacja korzystająca z uproszczenia może korzystać ze środków publicznych a wtedy:
   1. może sama modyfikować tabele z Rozporządzenia Ministra Finansów, dodając nowej kolumny/wiersze
   2. obowiązek wyodrębnienia będzie oznaczał obowiązek prowadzenia dodatkowego zestawienia do poszczególnych dotacji np. wg. tabel będących częścią wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
     
 2. Czy organizacja prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, gdy Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 10 pkt 1) wymaga księgowego wyodrębnienia takiej działalności? Czy w związku z tym:
  1. organizacja korzystająca z uproszczenia nie może prowadzić działalności odpłatnej a zapisy Ustawy o działalności pożytku art. 10a pkt. 4b należy zmienić
  2. organizacja korzystająca z uproszczenia może prowadzić działalność odpłatną a zapis z Ustawy o działalności pożytku (wyodrębnienie (…) z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości) należy traktować jako obligatoryjny jedynie dla organizacji prowadzących pełną księgowość. Jeśli tak, jakie konsekwencje będzie dla niej miało ewentualne zaistnienie sytuacji opisanej w art. 9.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. niezamierzone pojawienie się zysku na tej działalności skutkujące uznaniem jej za działalność gospodarczą?
    
 3. Czy organizacja, która w ustawowym terminie do końca stycznia zgłosi chęć prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów będzie mogła w danym roku obrotowym ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Jeśli tak, czy będzie musiała w trakcie trwania roku obrotowego przejść na pełną księgowość?

W linku niżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Treść pytania skierowanego do MF

O wyjaśnienie do ministerstwa Finansów zwróciła się Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.