Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Jak wygląda kampania społeczna OPP (co może znaleźć się w spocie)

Reklama

Promowanie własnej organizacji nie jest kampanią społeczną. Należy też unikać akcji wyłącznie o charakterze fundraisingowym.

1

Co może znaleźć się w spocie, a czego nie

Określenia czym jest kampania społeczna, ani wskazówek jakimi kryteriami kierują się osoby decydujące czy dana kampania może zostać wyemitowana, w rozporządzeniu KRRiT nie znajdziemy (o rozporządzeniu pisaliśmy we wstępie: Kampanie społeczne i inne formy obecności OPP w mediach publicznych). Wskazówki, kryteria znajdują się w wewnętrznych dokumentach publicznej telewizji i radia (uchwały i regulaminy). Dokumenty te będą również opisywały procedurę wnioskowania o wyemitowanie spotu.

Zobacz

zgłaszasz spot do TELEWIZJI www.centruminformacji.tvp.pl

zgłaszasz spot do RADIA www.polskieradio.pl

Reklama
2

Czego na pewno należy unikać w spocie?

  1. Promowania wyłącznie własnej organizacji (należy przedstawić PROBLEM SPOŁECZNY)
  2. Promocji innych podmiotów (również produktów) – oznacza to np. opanowanie wyrobionego w wielu organizacjach odruchu zamieszczania gdzie się da loga sponsora
  3. Akcji fundraisingowych, namawiania do przekazania środków (z podawaniem kont, numerów KRS itp.)
3

Co jeszcze wyklucza spot z emisji?

Przesyłane zarówno do telewizji, jak i radia materiały nie mogą m.in.:

  • propagować działań sprzecznych z prawem i polską racją stanu
  • propagować postaw i poglądów sprzecznych z dobrymi obyczajami i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na cechy prawnie chronione (rasę, płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną)
  • sprzyjać zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu
  • naruszać obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości
  • nawoływać do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym
    (chcąc zapoznać się z pełną lista wykluczeń należy sięgnąć do dokumentów wewnętrznych telewizji i radia).

Produkcja spotu (szczególnie do telewizji) jest najczęściej kosztowna. Ponieważ nie mamy pewności, czy zostanie on przyjęty, można najpierw przesłać scenariusz (storyboard), do zaopiniowania. Pozwoli to uniknąć zbędnej pracy i sporego wydatku (jeśli kampania nie zostanie przyjęta). Kampanie OPP i przygotowane do nich materiały będą oceniać Komisja i Zespoł ds. Kampanii Społecznych.

Organizacje opowiadają o swoich doświadczeniach przy zgłaszaniu kampanii do telewizji:

Skorzystaj z materiałów, które powstały w ramach współpracy z projektem "Watch it!":

zobacz też w serwisie Watch it!

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.