Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jak wygląda kampania społeczna OPP (co może znaleźć się w spocie)

Reklama

Promowanie własnej organizacji nie jest kampanią społeczną. Należy też unikać akcji wyłącznie o charakterze fundraisingowym.

1

Co może znaleźć się w spocie, a czego nie

Określenia czym jest kampania społeczna, ani wskazówek jakimi kryteriami kierują się osoby decydujące czy dana kampania może zostać wyemitowana, w rozporządzeniu KRRiT nie znajdziemy (o rozporządzeniu pisaliśmy we wstępie: Kampanie społeczne i inne formy obecności OPP w mediach publicznych). Wskazówki, kryteria znajdują się w wewnętrznych dokumentach publicznej telewizji i radia (uchwały i regulaminy). Dokumenty te będą również opisywały procedurę wnioskowania o wyemitowanie spotu.

Zobacz

zgłaszasz spot do TELEWIZJI www.centruminformacji.tvp.pl

zgłaszasz spot do RADIA www.polskieradio.pl

Reklama
2

Czego na pewno należy unikać w spocie?

  1. Promowania wyłącznie własnej organizacji (należy przedstawić PROBLEM SPOŁECZNY)
  2. Promocji innych podmiotów (również produktów) – oznacza to np. opanowanie wyrobionego w wielu organizacjach odruchu zamieszczania gdzie się da loga sponsora
  3. Akcji fundraisingowych, namawiania do przekazania środków (z podawaniem kont, numerów KRS itp.)
3

Co jeszcze wyklucza spot z emisji?

Przesyłane zarówno do telewizji, jak i radia materiały nie mogą m.in.:

  • propagować działań sprzecznych z prawem i polską racją stanu
  • propagować postaw i poglądów sprzecznych z dobrymi obyczajami i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na cechy prawnie chronione (rasę, płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną)
  • sprzyjać zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu
  • naruszać obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości
  • nawoływać do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym
    (chcąc zapoznać się z pełną lista wykluczeń należy sięgnąć do dokumentów wewnętrznych telewizji i radia).

Produkcja spotu (szczególnie do telewizji) jest najczęściej kosztowna. Ponieważ nie mamy pewności, czy zostanie on przyjęty, można najpierw przesłać scenariusz (storyboard), do zaopiniowania. Pozwoli to uniknąć zbędnej pracy i sporego wydatku (jeśli kampania nie zostanie przyjęta). Kampanie OPP i przygotowane do nich materiały będą oceniać Komisja i Zespoł ds. Kampanii Społecznych.

Organizacje opowiadają o swoich doświadczeniach przy zgłaszaniu kampanii do telewizji:

Skorzystaj z materiałów, które powstały w ramach współpracy z projektem "Watch it!":

zobacz też w serwisie Watch it!

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.