Poradnik - ngo.pl

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Czas trwania: 01:29:31
Jakie są obowiązki organizacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – obowiązki organizacji".
Czas trwania: 01:18:33
Jaka jest rola postaw w relacjach? Co to są uszy von Thun? Jak zbudować konstruktywną informację zwrotną? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Komunikacja w zespole".
Czas trwania: 01:03:33
Jakie są najważniejsze zasady korzystania ze zdjęć osób? Czym jest wizerunek? Jak chronią go przepisy prawa? Czy i co ma do tego RODO? Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium!
Czas trwania: 01:01:56
Jakie są najważniejsze zasady kontaktów organizacji pozarządowych z mediami? Jak komunikować się z dziennikarzami i dziennikarkami? Czym są media relations dla organizacji? Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium o relacjach z mediami!
Czas trwania: 00:53:39
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Podczas webinarium portalu ngo.pl na pytania organizacji pozarządowych dotyczące tych przepisów odpowiadał Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Czas trwania: 01:20:39
Jak radzić sobie sytuacjach trudnych interpersonalnie? Co to jest Koło konfliktów Moora? Z jakich narzędzi komunikacyjnych można korzystać w trudnych sytuacjach? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Otwieranie trudnych sytuacji, komunikacja w konflikcie".
Czas trwania: 1:20:05
Jak wybrać podstawę prawną przetwarzania danych? Co obowiązuje Administratora Danych Osobowych (ADO)? Jak zabezpieczać dane osobowe? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "RODO – dobre i złe praktyki. Podsumowanie doświadczeń".
Czas trwania: 00:59:55
Czym jest odpłatna działalność pożytku: jak ją rozpocząć, prowadzić, jakie są typowe problemy z nią związane, jak wygląda z punktu widzenia księgowego.
Czas trwania: 1:26:18
Co powinno znaleźć się w Polityce danych osobowych (POD)? Jakie są najczęstsze błędy w dokumentacji ochrony danych osobowych? Jak przechowywać i komu można udostępniać dokumentację przetwarzania danych osobowych? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Jak stworzyć politykę danych osobowych (POD)"?
Czas trwania: 1:13:39
Jakie dane możesz zbierać podczas rekrutacji? O co możesz pytać podczas rozmowy z kandydat(k)ami? Jak długo możesz przechowywać dokumenty aplikacyjne? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO".
Czas trwania: 1:09:00
25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - unijne rozporządzenie zwane w skrócie RODO. To duże zmiany w sposobie ochrony tych danych. Kto w organizacji pozarządowej będzie zajmował się przestrzeganiem RODO? Jak przygotować nowe procedury, przeprowadzić analizę ryzyka? Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium.
Czas trwania: 1:14:49
25 maja 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (zgodnie z nowym rozporządzeniem - RODO). Na drugim webinarium poświęconym tym zmianom omówiono m.in. zasady pozyskiwania zgód oraz ich zawartość.
Czas trwania: 0:59:52
Czym jest spółka z o.o. non profit i czym się różni od spółki z o.o.? Kto może założyć spółkę z o.o. non profit i jak się ją zakłada? O dochodzie w spółce z o.o. non profit? Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium SCWO "Spółka z o.o. non profit – jako forma prowadzenia działalności gospodarczej".
Czas trwania: 1:15:55
Jak przeprowadzić analizę finansową w organizacji pozarządowej? Jak stworzyć plan zarządzania oraz strukturę zarządzania? Jaką formę działalności wybrać: odpłatną, gospodarczą, spółkę z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia webinarium SCWO "Tworzenie biznesplanu dla działalności ekonomicznej w organizacji (cz. 2)".
Czas trwania: 1:25:07
Czym jest biznesplan i jak go napisać? Jak wykorzystać model biznesowy w działaniach organizacji pozarządowej? Jak stworzyć strategię marketingową w NGO? Zapraszamy do obejrzenia webinarium SCWO "Tworzenie biznesplanu dla działalności ekonomicznej w organizacji (cz. 1)".
Czas trwania: 00:50:18
Działasz lub pracujesz w organizacji? Rozwijasz ją? Budujesz zespół (pracowniczy, wolontariacki) i jest to dla Ciebie wyzwanie? Jeśli na któreś z tych pytań Twoja odpowiedź brzmi „tak”, zapraszamy do obejrzenia nagrania naszego webinarium.
Czas trwania: 01:12:16
Jak zapewnić stabilność finansową organizacji? Jak uniezależnić NGO od dotacji? Zapraszamy do objerzenia nagrania webinariumSCWO "Jak ekonomizować działania organizacji – zagadnienia wstępne".
Czas trwania: 1:04:21
Jakie są zasady legalnego korzystania z utworów muzycznych? Na co uważać? Jak zgłasza się skorzystanie z czyjejś muzyki, piosenki do ZAiKS?
Czas trwania: 1:04:19
Duże zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych od maja 2018 r. Eksperci firmy SARE i Fundacji FORCE przedstawiają nowe regulacje i wyjaśniają ich wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
Czas trwania: 01:27:07
Co wpływa na to, że spotkanie jest udane? Co można zrobić, by spotykać się efektywnie? Jak odpowiadać na potrzeby osób uczestniczących w spotkaniu? Zapraszamy do obejrzenia webinarium SCWO "Spokojnie, jest z nami osoba prowadząca – czyli jak prowadzić spotkanie".