Przejdź do treści głównej

Jak zgłosić kampanię społeczną do mediów publicznych (procedury)

Zasady zgłaszania spotu

Mamy gotowy spot lub jego koncepcję. Jesteśmy przekonani, że nasz materiał odpowiada zarysowanym przez media publiczne kryteriom. Co teraz?

Wysyłamy spot wraz z odpowiednimi dokumentami. Zestaw dokumentów różni się od tego, czy wysyłamy do telewizji, czy radia. Warto więc zajrzeć na strony (podajemy je niżej), aby skorzystać z przygotowanych wzorów dokumentów (wniosku o rozpowszechnienie audycji, oświadczeń, "metryczek"). Organizacja załącza też wydruk z KRS. W przypadku zgłaszania spotu do emisji w telewizji, nadawca wymaga sprawozdania finansowego organizacji oraz oświadczenia, że opłaca ona abonament RTV.

Pod podanymi linkami znajdziemy zestaw dokumentów potrzebnych do zgłoszenia spotu, informacje i adresy.

Kto ocenia spoty?

Wnioski organizacji dotyczące kampanii, które trafiają do radia i telewizji oceniają komisje. W TVP jest to Komisja ds. Kampanii Społecznych, w Polskim Radiu – Zespół ds. kampanii społecznych (dalej, dla uproszczenia, o obu ciałach piszemy jako o "komisjach"). Rada Działalności Pożytku Publicznego wskazuje przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji.

W V kadencji RDPP, podczas jej piątego posiedzenia w czerwcu 2016 r., wskazano łącznie 22 osoby (przedstawiciele, zastępcy i rezerwowi; wskazani do Komisji w TVP i Zespołu w Polskim Radiu).


Przedstawiciele organizacji mają w komisjach głos doradczy. Poza osobami reprentującymi organizacje pozarządowe, w komisjach zasiadają również przedstawiciele publicznej radiofonii i telewizji. To ich głos jest decydujący.

Dlaczego jedne spoty się podobają, a inne nie

Nie jest trudno fizycznie zgłosić kampanię społeczną prowadzoną przez OPP do mediów publicznych. Ułatwia to zestaw dokumentów, który znajdziemy na stronach Centrum Informacyjnego TVP i w Serwisie Informacyjnym Polskiego Radia. Problemem jest jednak etap oceny zgłoszenia, czyli decyzja nadawcy, czy dopuści kampanię do emisji.

Dlaczego jedne kampanie są emitowane, a inne nie? O tym decydują komisje. Do ich pracy (szczególnie do pracy Komisji w TVP) są zastrzeżenia. Zasady, którymi kierują się członkowie komisji w doborze spotów opisane są w dokumentach nadawców. Jednak organizacje nie zawsze dostrzegają zastosowanie tych zasad, kiedy ich spoty są odrzucane.

 

Skorzystaj z materiałów, które powstały w ramach współpracy z projektem "Watch it!":


zobacz też w serwisie Watch it!


 

Wyraź opinię 0 0