Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę? Jak sprawdzić ile kosztuje pracownik etatowy?

1

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

Obliczanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (dane od kwietnia 2018 roku)

Wypłacane wynagrodzenie obciążane jest potrąceniami na składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczkami na podatek dochodowy osób fizycznych, według stawek obowiązujących w miesiącu wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego. Dodatkowo pracodawca musi zapłacić część składek ZUS z środków nie odliczanych od kwoty brutto wynagrodzenia.

Poniższe wyliczenie ma zastosowanie do podstawowego sposobu wyliczenia płacy. Przyjęliśmy następujące założenia:

 • pracownik pracuje u jednego pracodawcy
 • pracownik pracuje w tej samej miejscowości

Obliczmy wynagrodzenie Pana Andrzeja, któremu zaoferowaliśmy 2 500,00 zł brutto.

Zaczynamy od kwoty brutto wynagrodzenia (2 500,00 zł). Najpierw odliczamy od kwoty brutto składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika:

 • emerytalne 9,76% x 2 500,00 zł = 244,00 zł
 • rentowe 1,5% x 2 500,00 zł = 37,50 zł
 • chorobowe 2,45% x 2 500,00 zł = 61,25 zł

Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki (w tym przypadku wynoszą 342,75 zł) i otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku (które w naszej sytuacji wynosi: 2 500,00 zł – 342,75 zł = 2 157,25 zł).

W kolejnym kroku rozpoczynamy naliczanie podatku – od wynagrodzenia zasadniczego odejmujemy koszty uzyskania przychodu: czyli 2 157,25 zł – 111,25 zł = 2 046,00 zł. Ta kwota to dochód – który zawsze zaokrąglamy do pełnych złotych – 2 046,00 zł.

Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu mnożymy dochód przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych (18% - założyliśmy, że nasz pracownik w momencie wypłaty nie przekracza jeszcze pierwszego progu podatkowego): 2 046,00 zł x 18% = 368,28 zł. Od wyliczonej kwoty odejmujemy wysokość miesięcznej ulgi na podatek w wysokości 46,33 zł (nasza zaliczka zmniejszyła się do 321,95 zł). Ale aby policzyć, ile musimy zapłacić do US, najpierw trzeba wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część pomniejsza podatek do US.

Musimy więc wyliczyć w związku z tym dwie wielkości 9% wynagrodzenia zasadniczego i 7,75% wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsza podlega wpłacie od ZUS, druga zmniejsza kwotę zaliczki na podatek do US – mamy więc:

 • 2 157,25 zł x 9,00% = 194,15 zł. – do wpłaty ZUS,
 • 2 157,25 zł x 7,75% = 167,19 zł. – do odliczenia od podatku.

Należna więc zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do US to:

368,28 zł (18% od dochodu) – 46,33 zł (miesięczna ulga) – 167,19 zł (7,75% wynagrodzenia zasadniczego) = 154,76 zł > zaokrąglamy do pełnych złotych 155,00 zł.

Teraz już możemy policzyć wynagrodzenie netto (czyli popularne „na rękę”): od kwoty brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy: 2 500,00 zł – 342,75 zł – 194,15 zł – 155,00 zł = 1 808,10 zł. Taką właśnie kwotę wypłacimy panu Andrzejowi – jest to kwota wynagrodzenia netto.

Nie jest to jednak całość kosztów wynagrodzenia jakie musimy ponieść. Na razie składkami „obciążyliśmy” wynagrodzenie brutto pracownika. Poza tymi składami należy wyliczyć, jakie składki trzeba doliczyć do kwoty brutto wynagrodzenia (składki określone jako płacone ze środków pracodawcy.

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% (takiej samej jak pracownika) x 2 500,00 zł = 244,00zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% x 2 500,00 zł = 162,50 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% (stawka obowiązująca od 01.04.2018 dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników) x 2 500,00 zł = 41,75 zł
 • składka na Fundusz Pracy 2,45% x 2 500,00 zł = 61,25 zł (składka nienaliczana przy wynagrodzeniu miesięcznym poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia na pełen etat 2 250,00 zł w 2019 roku)
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% – tej składki nie nalicza się w stowarzyszeniach i fundacjach.

Łączna wysokość składek, które należy doliczyć do kwoty brutto (ze środków pracodawcy) wyniesie 509,50 zł. Po dodaniu tej kwoty do kwoty brutto otrzymujemy całkowity koszt wypłaty, który wyniesie 3 009,50 zł. Ważne, aby o tym pamiętać tworząc budżety, czy aplikując o środki (jeśli np. planujemy je przeznaczyć na wynagrodzenia). Jeśli „zapomnimy” o składkach pracodawcy, może się okazać, że nie będziemy mieli z czego ich zapłacić.

Opisany przykład w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego.

Reklama
2

Umowa o pracę - ochrona wynagrodzenia

Przy umowach o pracę wynagrodzenie objęte są ochroną – Kodeksu pracy określa zasady dotyczące jego wypłaty.

Przede wszystkim pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Wynagrodzenie musi być wypłacane nie rzadziej niż co miesiąc. Wypłata nie może być wypłacone później niż w ciągu 10 dni kolejnego miesiąca, jeśli 10 dzień wypada w dniu wolnym o pracy to wynagrodzenie musi być wypłacone przed tym dniem.

Od 2019 roku wynagrodzenie ma być wypacane na konto bankowe pracownika. Jeśli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce to musi w tej sprawie złożyć pracodawcy wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.