Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO w PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę? Jak sprawdzić ile kosztuje pracownik etatowy?

1

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

Obliczanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (dane od października 2019 roku)

Wypłacane wynagrodzenie obciążane jest potrąceniami na składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczkami na podatek dochodowy osób fizycznych, według stawek obowiązujących w miesiącu wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego. Dodatkowo pracodawca musi zapłacić część składek ZUS z środków nie odliczanych od kwoty brutto wynagrodzenia.

Poniższe wyliczenie ma zastosowanie do podstawowego sposobu wyliczenia płacy. Przyjęliśmy następujące założenia:

 • pracownik pracuje u jednego pracodawcy
 • pracownik pracuje w tej samej miejscowości

Obliczmy wynagrodzenie Pana Andrzeja, któremu zaoferowaliśmy 3 000,00 zł brutto. Kwota brutto nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku to 2 600 zł).

Zaczynamy od kwoty brutto wynagrodzenia - 3 000,00 zł. Najpierw odliczamy od kwoty brutto składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika:

 • emerytalne 9,76% = 292,80 zł
 • rentowe 1,5% = 45,00 zł
 • chorobowe 2,45% = 73,50 zł

Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki i otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku (które w naszej sytuacji wynosi: 3 000,00 zł - 411,30 zł = 2 588,70 zł).

W kolejnym kroku rozpoczynamy naliczanie podatku – od wynagrodzenia zasadniczego odejmujemy koszty uzyskania przychodu: czyli  2 588,70 zł - 250,00 zł = 2 338,70 zł. Ta kwota to dochód – który zawsze zaokrąglamy do pełnych złotych – 2 339,00 zł.

Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu mnożymy dochód przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych (założyliśmy, że nasz pracownik w momencie wypłaty nie przekracza pierwszego progu podatkowego - stawka podatku 17%, obowiązuje od października 2019 roku): 2 339,00 zł x 17% =  397,63 zł. Od wyliczonej kwoty odejmujemy wysokość miesięcznej ulgi na podatek w wysokości 43,76 zł (nasza zaliczka zmniejszyła się do 353,87 zł). Ale aby policzyć, ile musimy zapłacić do US, najpierw trzeba wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część pomniejsza podatek do US.

Musimy wyliczyć w związku z tym dwie wielkości 9% wynagrodzenia zasadniczego i 7,75% wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsza podlega wpłacie od ZUS, druga zmniejsza kwotę zaliczki na podatek do US – mamy więc:

 • 2 588,70 zł x 9,00% =  232,98 zł. – do wpłaty ZUS,
 • 2 588,70 zł x 7,75% =  200,62 zł. – do odliczenia od podatku.

Należna więc zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do US to: 397,63 zł (17% od dochodu) – 43,76 zł (miesięczna ulga) – 200,62 zł (7,75% wynagrodzenia zasadniczego) = 153,25 zł, zaokrąglamy do pełnych złotych 153,00 zł.

Teraz już możemy policzyć wynagrodzenie netto (czyli popularne „na rękę”): od kwoty brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, składkę ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczkę na podatek dochodowy: 3 000,00 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 153,00 zł = 2 202,72 zł. Taką właśnie kwotę wypłacimy panu Andrzejowi – jest to kwota wynagrodzenia netto.

Nie jest to jednak całość kosztów wynagrodzenia jakie musimy ponieść. Na razie składkami obciążyliśmy wynagrodzenie brutto pracownika. Poza tymi składami trzeba wyliczyć, jakie składki trzeba doliczyć do kwoty brutto wynagrodzenia, składki określone jako płacone ze środków pracodawcy. Od kwoty brutto naszego wynagrodzenie 3 000,00 zł, naliczamy:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% = 292,80zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 1,50% = 45,00 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% (stawka obowiązująca od 01.04.2018 dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników) = 50,10 zł
 • składka na Fundusz Pracy 2,45% = 73,50 zł.

W niektórych przypadkach składka na Fundusz Pracy nie jest naliczana, dzieje się tak np.:

 • przy wynagrodzeniu miesięcznym poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia na pełen etat 2 600,00 zł w 2020 roku)
 • przez 3 lata po powrocie zatrudnionej osoby z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego
 • przy wynagrodzeniu osób, które przekroczyły wiek 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni.
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% – tej składki nie nalicza się w stowarzyszeniach i fundacjach.

Łączna wysokość składek, które należy doliczyć do kwoty brutto (ze środków pracodawcy) wyniesie 509,50 zł. Po dodaniu tej kwoty do kwoty brutto otrzymujemy całkowity koszt wypłaty, który wynosi 3 611,40 zł. Ważne, aby o tym pamiętać tworząc budżety, czy aplikując o środki (jeśli np. planujemy je przeznaczyć na wynagrodzenia). Jeśli „zapomnimy” o składkach pracodawcy, może się okazać, że nie będziemy mieli z czego ich zapłacić.

Zobacz koniecznie - Opisany przykład w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego

[kalkulatory, wzory umów i kwestionariusze związane z umowami - JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE]

Reklama
2

Umowa o pracę - ochrona wynagrodzenia

Przy umowach o pracę wynagrodzenie objęte są ochroną – Kodeksu pracy określa zasady dotyczące jego wypłaty. 

Przede wszystkim pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Wynagrodzenie musi być wypłacane nie rzadziej niż co miesiąc. Wypłata nie może być wypłacone później niż w ciągu 10 dni kolejnego miesiąca, jeśli 10 dzień wypada w dniu wolnym o pracy to wynagrodzenie musi być wypłacone przed tym dniem. 

Od 2019 roku wynagrodzenie ma być wypacane na konto bankowe pracownika. Jeśli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce to musi w tej sprawie złożyć pracodawcy wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Przeczytaj też

 • Zarządzanie, księgowość

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.