Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie?

1

Zmiany 2022 (Polski Ład)

UWAGA: W związku ze zmianami w prawie, które nastąpiły w 2022 roku (wejście w życie tzw. Polskiego Ładu), poniższe wyliczenia wynagrodzeń są już nieaktualne. 

Informacje związane z nowymi zasadami wypłacania wynagrodzeń zbieramy w informacji: Polski Ład. Pracownicy, umowy, podatki, składki. Co zostało takie samo, a co zmienia się od 2022 roku.

zobacz też koniecznie kalkulatory, wzory umów i kwestionariusze związane z umowami - JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE [zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r.]

Reklama
2

Jak wyliczyć wartość umowy-zlecenia? Zasady 2021

Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „zlecenie” 1000,00 zł. Ile przy wypłacimy zleceniobiorcy (czyli temu kto wykonuje umowę-zlecenie)?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, z kim podpisujemy umowę. Jeśli ze studentem/studentką, poniżej 26 roku życia – w ich przypadku nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zawrzemy umowę-zlecenie z osobą, która już podlega ubezpieczeniom społecznym, płaconym od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W przypadku takiej osoby odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych

Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy: 

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (1000,00 zł x 9% = 90,00 zł).

 • oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% (1000,00 zł x 7,75% = 77,50 zł).

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (17%): 800,00 zł x 17% = 136,00 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 77,50 zł (136,00 zł – 77,50 zł = 58,50 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotych kwota 59,00 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł – 59,00 zł = 851,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Uwaga

od 1 stycznia 2017 r. zawierając umowę-zlecenie (a także podpisując umowy z osobami samozatrudnionymi) należy stosować się do przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Zobacz koniecznie jakie obowiązki się z tym wiążą!

3

Jak wyliczyć wartość umowy-zlecenia? Zasady 2022

Opisując zasady naliczenia obowiązujące od początku 2022 posłużymy się tym samy przykładem – „zlecenie” 1000,00 zł. Ile, przy wariancie podlegania tylko składce ubezpieczenia zdrowotnego, wypłacimy zleceniobiorcy (czyli temu kto wykonuje umowę-zlecenie)?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, z kim podpisujemy umowę. Jeśli ze studentem/studentką, poniżej 26 roku życia – w ich przypadku nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Te zasady nie zmieniły się w 2022 roku.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zawrzemy umowę-zlecenie z osobą, która już podlega ubezpieczeniom społecznym (płaconym od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie), np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W przypadku takiej osoby odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. To też nie zmieniło się w 2022 roku.

Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (1000,00 zł x 9% = 90,00 zł).

I tu następuje zmiana w 2022 roku w stosunku do lat poprzednich: żadna część składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 nie pomniejsza zaliczki na podatek dochodowy. Naliczony podatek jest już ostateczną kwotą do zapłaty.

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (17%): 800,00 zł x 17% = 136,00 zł (bez odejmowania od tej kwoty części składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zaokrąglona do pełnych złotych kwota to podatek, który w myśl przepisów odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł – 136,00 zł = 774,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia w 2022 roku trzeba porównać kwotę zaliczki PIT wyliczoną wg zasad 2022 roku, z zaliczką wynikającą ze starych zasad, 2021 roku. Wybrać tę, która jest niższa i ją odprowadzić do US a wyższą kwotę netto wypłacić zleceniobiorcy.

4

Odroczenie zapłaty podatku w 2022 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), zmieniło obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku zasady, wynikające z ostatnich zmian ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.              

Rozporządzenie wprowadziło mechanizm przesunięcia terminu płatności nadwyżki zaliczki podatkowej wynikającej z tzw. „Polskiego Ładu” nad zaliczkę obliczoną wedle reguł z 2021 r.             

W praktyce, w sytuacji gdy, wyliczona zgodnie z zasadami 2022 roku, zaliczka podatku od wypłaconego wynagrodzenia, jest wyższa niż wynikająca z wyliczeń obowiązujących w 2021 roku, to do zapłaty miesięcznej zaliczki brana jest ta, która wynika z wyliczeń wg zasad z 2021 roku.           

Jest to tylko przesunięcie zapłaty podatku, podatek jest teraz zapłacony w niższej wysokości, kwota netto wypłaty jest wyższa ale podatek, w osobistym zeznaniu rocznym podatnika, będzie rozliczony wg zasad 2022 roku.

5

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie od umowy-zlecenia do wysokości 200 zł?

Wypłaty z tytułu umów-zleceń (ważna jest tu kwota całej umowy nie pojedynczych rachunków), które opiewają na kwotę nieprzekraczającą 200 zł są opodatkowanie ryczałtowo. Naliczane są więc stawką 17%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Nie odlicza się też kwoty na ubezpieczenie zdrowotne i zasada ta obowiązywała już w latach poprzednich więc nie zmiana się tu nic w 2022 roku. 
Dochody z takich umów nie łączą się z innymi dochodami podatnika w jego zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym PIT-11.

Od kwoty brutto 200,00 zł nie odliczamy kosztów uzyskania przychodu, co za tym idzie cała ta kwota brutto jest dochodem do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (200,00 zł x 9% = 18,00 zł).

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (17%):  200,00 zł x 17% = 34,00 zł, od którego nie odejmujemy żadnej części składki na ubezpieczenie zdrowotne - w tej wysokości podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 200,00 zł – 18,00 zł – 34,00 zł = 148,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.


Przeczytaj też

 • Rafał Kowalski, ngo.pl

  Zarządzanie, księgowość

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.