Przejdź do treści głównej

Umowa-zlecenie

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie?

Jak wyliczyć wartość umowy-zlecenia?

Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „zlecenie” 1000,00 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy (czyli temu kto wykonuje umowę-zlecenie)?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, z kim podpisujemy umowę. Jeśli ze studentem/studentką, poniżej 26 roku życia – w ich przypadku nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zawrzemy umowę-zlecenie z osobą, która już podlega ubezpieczeniom społecznym np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W przypadku takiej osoby odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.
Od kwoty brutto obliczamy:
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (1000,00 zł x 9% = 90,00 zł).
- oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% (1000,00 zł x 7,75% = 77,50 zł).
Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 800,00 zł x 18% = 144,00 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 77,50 zł (144,00 zł – 77,50 zł = 66,50 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 67,00 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł – 67,00 zł = 843,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie od umowy-zlecenia do wysokości 200 zł?

Wypłaty z tytułu umów-zleceń, które opiewają na kwotę nieprzekraczającą 200 zł są opodatkowanie ryczałtowo. Naliczane są więc stawką 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Nie odlicza się też kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. Nie łączą się z innymi dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym PIT-11.

Od kwoty brutto 200,00 zł nie odliczamy kosztów uzyskania przychodu, co za tym idzie cała ta kwota brutto jest dochodem do opodatkowania.
Od kwoty brutto obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (200,00 zł x 9% = 18,00 zł).
Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%):  200,00 zł x 18% = 36,00 zł, od którego nie odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne - w tej wysokości podlega wpłacie do urzędu skarbowego.
Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 200,00 zł – 18,00 zł – 36,00 zł = 146,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.
 

 

Wyraź opinię 328 35