Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Opodatkowanie kosztów poniesionych w związku z wolontariatem pracowniczym

Reklama

Firma, która organizuje wolontariat pracowniczy musi się liczyć z opodatkowaniem kosztów z nim związanych, np. kosztów przejazdów czy noclegów wolontariuszy.

1

Opis sytuacji

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-742/10-2/MG

Podatnik chciał zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki jakie ponosił w związku z wolontariatem pracowniczym swoich pracowników – kosztów ich przejazdu i noclegów. We wniosku o indywidualną interpretacją podatkową postawił następujące pytanie: czy koszty z tytułu wynagrodzenia za dodatkowy dzień wolny od pracy przeznaczony na udział pracownika w akcji woluntarystycznej, a także zwrot przez Spółkę wydatków (np. kosztów podróży, noclegu) związanych z udziałem pracowników w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego bądź też wydatki na wykup przez Spółkę np. noclegów i transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

Reklama
2

Fragment wyjaśnień Izby Skarbowej

Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników związanych z ich udziałem w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego np. kosztów podróży i noclegu, bądź też równoważne z tym zwrotem korzystanie przez nich np. z wykupionych przez Spółkę noclegów i zapewnionego przez Spółkę transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka, jako płatnik powinna potrącać zaliczki na podatek.

3

Podsumowanie

Przedstawiona interpretacja indywidualna prezentuje stanowisko Izby Skarbowej, w którym ta wywodzi iż firma organizująca wolontariat pracowniczy w czasie pracy i ponosząca związane z nim koszty swoich pracowników (noclegi, dojazdy) musi te wydatki potraktować jako przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pełny tekst interpretacji indywidualnej, sip.mf.gov.pl

Tekst powstał w projekcie SCWO

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.