Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Opodatkowanie kosztów poniesionych w związku z wolontariatem pracowniczym

Reklama

Firma, która organizuje wolontariat pracowniczy musi się liczyć z opodatkowaniem kosztów z nim związanych, np. kosztów przejazdów czy noclegów wolontariuszy.

1

Opis sytuacji

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-742/10-2/MG

Podatnik chciał zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki jakie ponosił w związku z wolontariatem pracowniczym swoich pracowników – kosztów ich przejazdu i noclegów. We wniosku o indywidualną interpretacją podatkową postawił następujące pytanie: czy koszty z tytułu wynagrodzenia za dodatkowy dzień wolny od pracy przeznaczony na udział pracownika w akcji woluntarystycznej, a także zwrot przez Spółkę wydatków (np. kosztów podróży, noclegu) związanych z udziałem pracowników w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego bądź też wydatki na wykup przez Spółkę np. noclegów i transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

Reklama
2

Fragment wyjaśnień Izby Skarbowej

Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników związanych z ich udziałem w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego np. kosztów podróży i noclegu, bądź też równoważne z tym zwrotem korzystanie przez nich np. z wykupionych przez Spółkę noclegów i zapewnionego przez Spółkę transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka, jako płatnik powinna potrącać zaliczki na podatek.

3

Podsumowanie

Przedstawiona interpretacja indywidualna prezentuje stanowisko Izby Skarbowej, w którym ta wywodzi iż firma organizująca wolontariat pracowniczy w czasie pracy i ponosząca związane z nim koszty swoich pracowników (noclegi, dojazdy) musi te wydatki potraktować jako przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pełny tekst interpretacji indywidualnej, sip.mf.gov.pl

Tekst powstał w projekcie SCWO

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.