Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Organizacje mają pracowników. Mogą być to również członkowie zarządu. Jednak zarządy mają swoje kadencje. Jak kadencje zarządów wpływają na uprawnienia pracownicze ich członków? Tekst powstał dzięki współpracy ngo.pl i Centrum Pro Bono, opracowanie: RADCA PRAWNY Paweł Lasota, Wierzbowski Eversheds Sutherland.

1

Odwołanie z funkcji w zarządzie a uprawnienia pracownicze

Członkowie zarządu stowarzyszenia mogą być wynagradzani za swoją pracę w organie (zobacz: Zatrudnianie i wynagradzanie członków zarządu stowarzyszeń).

Z członkiem zarządu zawieramy umowę o pracę. Nabywa on wtedy określone uprawnienia, np. do zasiłku macierzyńskiego. Czy w związku z odwołaniem z funkcji i rozwiązaniem umowy następuje utrata prawa do tego typu świadczeń?

Uwaga

Co do zasady, sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest podobna w odniesieniu do świadczeń przysługujących po rozwiązaniu umowy o pracę, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują pracownikowi w okresie zatrudnienia i - w pewnych sytuacjach - również po rozwiązaniu umowy o pracę.

W odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego, będzie on wypłacany przez ZUS po rozwiązaniu stosunku pracy w kilku sytuacjach, przy czym dwie z nich są najbardziej powszechne w praktyce:

Pierwsza sytuacja: Gdy uprawniona do zasiłku osoba rozpoczęła jego pobieranie w czasie zatrudnienia a następnie umowa o pracę została rozwiązana. Przykładowo, gdy pracownica-członek zarządu zatrudniona na podstawie umowy o pracę urodziła dziecko w czasie zatrudnienia (i tym samym nabyła prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego), po czym wykorzystała 15 tygodni urlopu macierzyńskiego i jej umowa została rozwiązana, po rozwiązaniu umowy będzie miała prawo do wykorzystania pozostałych 5 tygodni urlopu macierzyńskiego, za który zasiłek macierzyński zapłaci ZUS.

Druga sytuacja: Gdy umowa o pracę została rozwiązywana w czasie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Przepis art. 41(1) Kodeksu pracy wyłącza szczególną ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę, co oznacza, że w tych sytuacjach dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę nawet z pracownicą w ciąży. W tym przypadku, zwolnionej pracownicy do dnia porodu przysługuje zasiłek w wysokości odpowiadającej zasiłkowi macierzyńskiemu.

Każdy przypadek zakończenia stosunku pracy powinien być przeanalizowany indywidualnie w celu potwierdzenia, że pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński (lub inne świadczenia) po rozwiązaniu umowy. Okoliczności faktyczne mogą mieć bowiem wpływ na zachowanie prawa do takich świadczeń.

tekst przygotował RADCA PRAWNY Paweł Lasota

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku. Należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej 66 biur w 32 krajach. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Posiada szczególne doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii; wspiera firmy w obliczu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, rozwojem technologicznym i wdrażaniem innowacji. Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku obchodzi 20-lecie istnienia na polskim rynku. www.eversheds-sutherland.pl.

tekst przygotowany we współpracy z Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

Reklama

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.