Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

W każdym stowarzyszeniu muszą zostać wyodrębnione trzy organy statutowe: walne zebranie członków, zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, najczęściej nazywany komisją rewizyjną. Wymaga tego ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

1

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 

Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach „(…) W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.”

Oznacza to, że jeśli prawo do podejmowania decyzji w danej sprawie (np. dot. działalności odpłatnej pożytku publicznego) nie jest wyraźnie zapisane w kompetencjach innego organu (np. zarządu) wtedy decyzję podejmuje walne zebranie członków stowarzyszenia.

Obowiązkowe organy (władze) stowarzyszenia rejestrowego to:

Reklama
2

Organy (władze) stowarzyszenia opisane są w statucie

Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera żadnych wskazówek ani wymagań mówiących, jak często powinny się spotykać poszczególne władze stowarzyszenia, jaki jest tryb zwoływania spotkań i jakie decyzje leżą w ich kompetencjach. O tym wszystkim decydują ZAPISY STATUTU, który stanowi podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie organizacji.

Przykładowe zapisy w statucie odnośnie organów znajdziesz w dalszej części tekstu – tzn. na podstronach poświęconych: walnemu zebraniu członków, zarządowi stowarzyszenia, komisji rewizyjnej.

W niektórych stowarzyszeniach istnieją ponadto szczegółowe REGULAMINY poszczególnych władz i ich posiedzeń (regulamin walnego zebrania ](http://www.poradnik.ngo.pl/wladze-stowarzyszenia)[członków, regulamin zarządu czy komisji rewizyjnej). Jeśli na przykład w statucie lub regulaminie zostanie przewidziana możliwość obrad przy użyciu nowych technologii (np. spotkanie na skypie, telekonferencja), to decyzje podjęte w takiej formie będą w pełni zgodne z prawem.

Wszystkie spotkania władz organizacji muszą być zwoływane i prowadzone zgodnie ze statutem lub regulaminami. Dotyczy to kwestii związanych z obecnością członków, sposobem ich powiadamiania, sposobem podejmowania decyzji i dokumentowania posiedzeń. Ze spotkań każdy z organów stowarzyszenia powinien sporządzić sprawozdanie, listę obecności oraz ewentualne uchwały.

Uwaga

Jeśli na walnym zebraniu zmieniono, np. statut lub zarząd, komisję rewizyjną, to obowiązkiem jest zgłoszenie tych danych do Krajowego Rejestru Sądowego – robi się to na urzędowych formularzach, do których załącza się uchwały potwierdzające zmiany.

Zobacz też: Zgłaszanie zmian do KRS.

Przeczytaj też

 • Przemysław Żak, Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

  Prawo i obowiązki

 • Anna Kuć, Rafał Kowalski, ngo.pl

  ustawa Prawo o stowarzyszeniach

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.