Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Przydatne informacje na temat podróży służbowych po kraju osób związanych z organizacjami pozarządowymi.

1

Jak rozliczyć delegację krajową?

Dokument rozliczający podróż służbową powinien zawierać wszystkie dane określające cel i koszty dotyczące danej podróży, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez osobę upoważnioną.

Należy pamiętać, że podróż w nocy (z założeniem niemożności wyspania się w nocy): do 8 godzin po zakończeniu podróży przysługuje wolny dzień na odespanie.

Jeśli zwrot kosztów podróży dotyczy przejazdów samochodem nie będącym własnością organizacji, to rozliczenie takie powinno zawierać.

Ewidencję przebiegu pojazdu, w której muszą znaleźć się co najmniej następujące dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Maksymalne stawki za użytkowanie własnych środków transportu do celów podróży służbowej (od 14.11.2007):

 • samochód o poj. do 900 cm3: 0,5214 zł/km;
 • samochód o poj. pow. 900 cm3: 0,8358 zł/km;
 • motocykl: 0,2302 zł/km;
 • motorower: 0,1382 zł/km.

Organizacja musi rozliczać podróż samochodem prywatnym na postawie ewidencji przebiegu pojazdu oraz kwota zwrotu nie może przekraczać tej wynikającej z maksymalnych stawek za kilometr, w przeciwnym razie zwrot taki nie będzie uznany za koszty uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych a u odbywającego podróż nie będzie zwolniony z podatku dochodowego osób fizycznych i składek ZUS. 

Wzór polecenia wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży - kliknij tutaj, aby przejść do wzoru.

Reklama
2

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży od 1.03.2013 wynosi 30 zł (do 28.02.2013 wynosiła 23 zł) za dobę podróży.

UWAGA! Doba jest liczona w ciągu 24 godzin, liczonych od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Wysokość diet krajowych (od 1.03.2013)
Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • od 8 do 12 godzin przysługuje połowa diety, czyli aktualnie: 15,00 zł;
 • powyżej 12 godzin przysługuje cała dieta: 30,00 zł.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin – przysługuje połowa diety 15,00;
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości 30 zł.

Przykład

Koordynatorka projektu „Mazowsze to lubię” Fundacji X z siedzibą w Warszawie odbyła podróż służbową na konferencję w Krakowie. Z Warszawy wyjechała pociągiem o 7.00 i wróciła tego samego dnia pociągiem, który przyjechał do Warszawy o godzinie 17.00. Jej podróż służbowa trwała 10 godzin, w związku z tym przysługuje jej dieta w wysokości 15,00 zł. Gdyby wracała do Warszawy pociągiem, który dojeżdżałby do tego miasta po godzinie 19.00 (czyli po ponad 12 godzinach) otrzymałaby dietę 30 zł. Zaś w sytuacji, gdy wracałaby następnego dnia należałoby doliczać kolejne diety i tak: jeśli wróciłaby przed 8.00 dieta wynosiłaby 15,00 zł a po 8.00 już 30,00 zł.

Jeśli podróż trwałaby kilka dni to według tej zasady należy wyliczać każdą kolejno zaczynającą się dobę.

Kiedy dieta nie przysługuje i nie powinna być zwrócona:

 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego zatrudnionego;
 • gdy osoba przebywająca w podróży trwającej co najmniej 10 dni przyjeżdża w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego;
 • jeżeli delegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie w czasie podróży służbowej.

Kwotę diety, zmniejsza się o zapewnionewnione bezpłatne wyżywienie, każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 25% diety;
 • obiad – 50% diety;
 • kolacja – 25% diety.

Nocleg i inne koszty (wysokości obowiązujące od 1.03.2013):

 • ryczałt za nocleg wynosi: 45,00 (150% diety dobowej);
 • zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokosci 20% diety dobowej: 6,00 zł.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.