Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama

Przydatne informacje na temat podróży służbowych po kraju osób związanych z organizacjami pozarządowymi.

1

Jak rozliczyć delegację krajową?

Dokument rozliczający podróż służbową powinien zawierać wszystkie dane określające cel i koszty dotyczące danej podróży, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez osobę upoważnioną.

Należy pamiętać, że podróż w nocy (z założeniem niemożności wyspania się w nocy): do 8 godzin po zakończeniu podróży przysługuje wolny dzień na odespanie.

Jeśli zwrot kosztów podróży dotyczy przejazdów samochodem osobowym rozliczenie takie powinno zawierać.

Ewidencję przebiegu pojazdu, w której muszą znaleźć się co najmniej następujące dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

W przeciwnym razie nie będzie uznany za koszty uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Wzór polecenia wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży - kliknij tutaj, aby przejść do wzoru.

Reklama
2

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży od 1.03.2013 wynosi 30 zł (do 28.02.2013 wynosiła 23 zł) za dobę podróży.

UWAGA! Doba jest liczona w ciągu 24 godzin, liczonych od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Wysokość diet krajowych (od 1.03.2013)
Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • od 8 do 12 godzin przysługuje połowa diety, czyli aktualnie: 15,00 zł;
 • powyżej 12 godzin przysługuje cała dieta: 30,00 zł.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin – przysługuje połowa diety 15,00;
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości 30 zł.

Przykład

Koordynatorka projektu „Mazowsze to lubię” Fundacji X z siedzibą w Warszawie odbyła podróż służbową na konferencję w Krakowie. Z Warszawy wyjechała pociągiem o 7.00 i wróciła tego samego dnia pociągiem, który przyjechał do Warszawy o godzinie 17.00. Jej podróż służbowa trwała 10 godzin, w związku z tym przysługuje jej dieta w wysokości 15,00 zł. Gdyby wracała do Warszawy pociągiem, który dojeżdżałby do tego miasta po godzinie 19.00 (czyli po ponad 12 godzinach) otrzymałaby dietę 30 zł. Zaś w sytuacji, gdy wracałaby następnego dnia należałoby doliczać kolejne diety i tak: jeśli wróciłaby przed 8.00 dieta wynosiłaby 15,00 zł a po 8.00 już 30,00 zł.

Jeśli podróż trwałaby kilka dni to według tej zasady należy wyliczać każdą kolejno zaczynającą się dobę.

Kiedy dieta nie przysługuje i nie powinna być zwrócona:

 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego zatrudnionego;
 • gdy osoba przebywająca w podróży trwającej co najmniej 10 dni przyjeżdża w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego;
 • jeżeli delegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie w czasie podróży służbowej.

Kwotę diety, zmniejsza się o zapewnionewnione bezpłatne wyżywienie, każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 25% diety;
 • obiad – 50% diety;
 • kolacja – 25% diety.

Nocleg i inne koszty (wysokości obowiązujące od 1.03.2013):

- ryczałt za nocleg wynosi: **45,00** **zł** (150% diety dobowej); - zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokosci 20% diety dobowej: **6,00 zł**. **Maksymalne stawki za użytkowanie własnych środków transportu do celów podróży służbowej (od 14.11.2007):** - samochód o poj. do 900 cm3: **0,5214 zł/km**; - samochód o poj. pow. 900 cm3: **0,8358 zł/km**; - motocykl: **0,2302 zł/km**; - motorower: **0,1382 zł/km.**

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.