Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Uczestnicy podporządkowują się zaleceniom organizatorów. Nie maja przy sobie broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Demonstrując pokojowo mogą oczekiwać, że policja będzie ich przede wszystkim chronić.

1

Co mogą i czego nie powinni uczestnicy manifestacji

Ogólne ramy opisujące oczekiwane zachowanie uczestników zgromadzenia można znaleźć w ustawie – Prawo o zgromadzeniach. Będą one sprowadzały się do trzech zasad:

  1. opisanego w art. 4 ust. 2 zakazu uczestnictwa w manifestacji osób, które posiadają „przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia”,
  2. zasady podporządkowania się uczestników zgromadzenia zaleceniom jego organizatorów, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  3. uczestnicy nie mogą uniemożliwiać lub przeszkadzać w organizacji innej manifestacji (nie oznacza to jednak prawa do kontrmanifestacji – powinny być one jednak pokojowe).

Możliwe i naturalne jest natomiast posiadanie transparentów i wznoszenie okrzyków i podejmowanie innych zwyczajowych działań (zobacz Praktyczny Przewodnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, lin na dole tekstu).

Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o uprawnienia służ porządkowych i organów gminy. Prawo o zgromadzeniach określa czego poszczególne służby mogą oczekiwać od zgromadzenia, w jakich sytuacjach mogą interweniować, i jak taka interwencja będzie przebiegać (m.in. art. 20, 25, 28; zobacz informacje o rozwiązywaniu zgromadzeń, zgromadzenia spontaniczne).

Służbą, z którą najczęściej będą się stykać uczestnicy zgromadzeń będzie policja. Należy pamiętać, że policja ma za zadanie nie tylko pilnować czy manifestanci zachowują się zgodnie z prawem, ale również strzec bezpieczeństwa samych uczestników zgromadzenia. Policja ma zapewnić im możliwość realizacji konstytucyjnej wolności polegającej na prawie do pokojowego manifestowania.

Reklama
2

Uprawnienia służb porządkowych i organów gminy

Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o uprawnienia służ porządkowych i organów gminy. Prawo o zgromadzeniach określa czego poszczególne służby mogą oczekiwać od zgromadzenia, w jakich sytuacjach mogą interweniować, i jak taka interwencja będzie przebiegać (m.in. art. 20, 25, 28; zobacz informacje o rozwiązywaniu zgromadzeń, zgromadzenia spontaniczne).

Służbą, z którą najczęściej będą się stykać uczestnicy zgromadzeń będzie policja. Należy pamiętać, że policja ma za zadanie nie tylko pilnować czy manifestanci zachowują się zgodnie z prawem, ale również strzec bezpieczeństwa samych uczestników zgromadzenia. Policja ma zapewnić im możliwość realizacji konstytucyjnej wolności polegającej na prawie do pokojowego manifestowania.

3

Jakie działania może stosować policja?

  • wylegitymowanie
  • ukaranie mandatem (do 500 zł)
  • zatrzymanie (w wyjątkowych sytuacjach)

Podejmując powyższe działania policjant musi zachować określone procedury. Należy do nich obowiązek przedstawienia się (przez policjanta), podanie przyczyny interwencji, oraz podstawy prawnej. W każdej sytuacji obywatelowi przysługują środki odwoławcze lub ma on możliwość odmowy.

Więcej informacji na ten temat podaje przewodnik HFPC
Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, www.hfhr.pl

zobacz też: Poznaj swoje prawa! w postępowaniu karnym, www.hfhr.pl

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.