Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Uczestnicy podporządkowują się zaleceniom organizatorów. Nie maja przy sobie broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Demonstrując pokojowo mogą oczekiwać, że policja będzie ich przede wszystkim chronić.

1

Co mogą i czego nie powinni uczestnicy manifestacji

Ogólne ramy opisujące oczekiwane zachowanie uczestników zgromadzenia można znaleźć w ustawie – Prawo o zgromadzeniach. Będą one sprowadzały się do trzech zasad:

  1. opisanego w art. 4 ust. 2 zakazu uczestnictwa w manifestacji osób, które posiadają „przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia”,
  2. zasady podporządkowania się uczestników zgromadzenia zaleceniom jego organizatorów, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  3. uczestnicy nie mogą uniemożliwiać lub przeszkadzać w organizacji innej manifestacji (nie oznacza to jednak prawa do kontrmanifestacji – powinny być one jednak pokojowe).

Możliwe i naturalne jest natomiast posiadanie transparentów i wznoszenie okrzyków i podejmowanie innych zwyczajowych działań (zobacz Praktyczny Przewodnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, lin na dole tekstu).

Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o uprawnienia służ porządkowych i organów gminy. Prawo o zgromadzeniach określa czego poszczególne służby mogą oczekiwać od zgromadzenia, w jakich sytuacjach mogą interweniować, i jak taka interwencja będzie przebiegać (m.in. art. 20, 25, 28; zobacz informacje o rozwiązywaniu zgromadzeń, zgromadzenia spontaniczne).

Służbą, z którą najczęściej będą się stykać uczestnicy zgromadzeń będzie policja. Należy pamiętać, że policja ma za zadanie nie tylko pilnować czy manifestanci zachowują się zgodnie z prawem, ale również strzec bezpieczeństwa samych uczestników zgromadzenia. Policja ma zapewnić im możliwość realizacji konstytucyjnej wolności polegającej na prawie do pokojowego manifestowania.

Reklama
2

Uprawnienia służb porządkowych i organów gminy

Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o uprawnienia służ porządkowych i organów gminy. Prawo o zgromadzeniach określa czego poszczególne służby mogą oczekiwać od zgromadzenia, w jakich sytuacjach mogą interweniować, i jak taka interwencja będzie przebiegać (m.in. art. 20, 25, 28; zobacz informacje o rozwiązywaniu zgromadzeń, zgromadzenia spontaniczne).

Służbą, z którą najczęściej będą się stykać uczestnicy zgromadzeń będzie policja. Należy pamiętać, że policja ma za zadanie nie tylko pilnować czy manifestanci zachowują się zgodnie z prawem, ale również strzec bezpieczeństwa samych uczestników zgromadzenia. Policja ma zapewnić im możliwość realizacji konstytucyjnej wolności polegającej na prawie do pokojowego manifestowania.

3

Jakie działania może stosować policja?

  • wylegitymowanie
  • ukaranie mandatem (do 500 zł)
  • zatrzymanie (w wyjątkowych sytuacjach)

Podejmując powyższe działania policjant musi zachować określone procedury. Należy do nich obowiązek przedstawienia się (przez policjanta), podanie przyczyny interwencji, oraz podstawy prawnej. W każdej sytuacji obywatelowi przysługują środki odwoławcze lub ma on możliwość odmowy.

Więcej informacji na ten temat podaje przewodnik HFPC
Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, www.hfhr.pl

zobacz też: Poznaj swoje prawa! w postępowaniu karnym, www.hfhr.pl

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.