Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy można przekazać prawa autorskie nieodpłatnie, w jakiej formie, jak powinna wyglądać umowa

Reklama

Podstawowe informacje na temat przekazywania nieodpłatnie prawa autorskiego istotne dla organizacji pozarządowych.

1

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich jest możliwe. Trzeba to wyraźnie napisać w umowie (ustawa o prawie autorskim przewiduje domniemanie, że praw udzielono odpłatnie, zatem jeśli jest inaczej – musimy to wyraźnie zapisać w umowie). Wymagana jest umowa, nie jednostronne oświadczenie.

Niestety, wymaga to zawsze konsultacji z księgowością i dobrze byłoby, aby druga strona też się skonsultowała z kimś, kto zna się na podatkach. Nieodpłatne rozporządzenie prawami autorskimi rodzi bowiem skutki podatkowe; może być traktowane jako przychód lub rodzić obowiązek podatkowy z tytułu darowizny.

Lepiej nie używać do takich bezpłatnych rozporządzeń wzorów umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, jakie są dostępne na wielu stronach www w internecie. Umowa o dzieło z definicji jest umową odpłatną – nie można wykonać dzieła bez wynagrodzenia, bo na to po prostu nie zezwalają przepisy.

Możliwe są następujące warianty:

  1. Podpisujemy umowę o dzieło, gdzie – ponieważ dzieło jest jednocześnie utworem w rozumieniu prawa autorskiego – wykonawca przenosi na nas w ramach wynagrodzenia prawa autorskie (zobacz informacje dotyczące ODPŁATNEJ umowy). 
  2. Podpisujemy umowę o dzieło nie poruszając kwestii praw autorskich i nie otrzymując ich w ramach takiej umowy. Płacimy tylko za dzieło, nie za prawa autorskie. Wówczas nieodpłatne przeniesienie praw autorskich konieczne jest osobno – wzór podaję niżej.
  3. Nie podpisujemy umowy o dzieło, bo niczego od nikogo nie zamawiamy i za nic nie płacimy. Twórca (autor) sam wykonuje pewien utwór i przekazuje nam z własnej inicjatywy bezpłatnie prawa autorskie do niego. Wówczas sporządzamy pisemną umowę przeniesienia praw autorskich – WZÓR PONIŻEJ

Wzór umowy przeniesienia praw autorskich

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.