Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Zgromadzenia cykliczne organizuje się dla uczczenia doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń. Wymagają zgody wojewody, mają jednak wyższy status niż pozostałe manifestacje. Definicja zgromadzenia cyklicznego i warunki jakie stawia się organizatorom powodują, że przepisy o zgromadzeniach cyklicznych zarezerwowane są dla nielicznych sytuacji.

1

Co odróżnia zgromadzenie cykliczne od innych zgromadzeń

Zgromadzenie cykliczne jest specjalnym rodzajem zgromadzenia. W odróżnieniu od zwykłych zgromadzeń oraz od zgromadzeń spontanicznych trzeba uzyskać zgodę na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego. Pozostałe zgromadzenia są zgłaszane. Nie ubiegamy się więc o pozwolenie na ich zorganizowanie, choć gmina może ich zabronić – tu logika jest odwrócona.

Jednak organizatorzy zgromadzenia cyklicznego po uzyskaniu pozwolenia są w lepszej sytuacji niż pozostali. Ich zgromadzenie ma lepszy status. Uzyskanie od wojewody zgody na zgromadzenie cykliczne ogranicza prawo do organizowania innych zgromadzeń w tym miejscu i czasie, nawet jeśli były już wcześniej zgłoszone w gminie.

Reklama
2

Definicja zgromadzenia cyklicznego

Istota zgromadzenia cyklicznego i organ wydający pozwolenie zapisane są w ustępie 1 art. 26a prawa o zgromadzeniach.

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

3

Wniosek o organizowanie zgromadzenia cyklicznego kierowany jest więc do wojewody.

Wojewoda rozważa czy celem zgromadzenia będzie „uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. Musi również stwierdzić czy spełnione są pozostałe warunki m.in. czy zgłaszający potrafi wykazać, że w ostatnich 3 latach organizował już podobne zgromadzenia.

Definicja zgromadzenia cyklicznego z warunkami dotyczącymi wcześniejszej aktywności organizatora, oraz określenie celu takiej manifestacji powodują, że przepisy o zgromadzeniach cyklicznych dają się zastosować w niewielu przypadkach.

Wojewoda podejmuje decyzje nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Zgoda na organizowanie zgromadzeń cyklicznych może być wydana na maksymalnie 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

4

Zakaz organizowania innych zgromadzeń

Jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, wydaje decyzję o jego zakazie.

Pierwszeństwo zyskuje więc zgromadzenie cykliczne. Jeśli organ gminy nie wyda zakazu, do którego zobowiązuje go ustawa, wojewoda wydaje niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.