Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Zgromadzenia cykliczne organizuje się dla uczczenia doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń. Wymagają zgody wojewody, mają jednak wyższy status niż pozostałe manifestacje. Definicja zgromadzenia cyklicznego i warunki jakie stawia się organizatorom powodują, że przepisy o zgromadzeniach cyklicznych zarezerwowane są dla nielicznych sytuacji.

1

Co odróżnia zgromadzenie cykliczne od innych zgromadzeń

Zgromadzenie cykliczne jest specjalnym rodzajem zgromadzenia. W odróżnieniu od zwykłych zgromadzeń oraz od zgromadzeń spontanicznych trzeba uzyskać zgodę na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego. Pozostałe zgromadzenia są zgłaszane. Nie ubiegamy się więc o pozwolenie na ich zorganizowanie, choć gmina może ich zabronić – tu logika jest odwrócona.

Jednak organizatorzy zgromadzenia cyklicznego po uzyskaniu pozwolenia są w lepszej sytuacji niż pozostali. Ich zgromadzenie ma lepszy status. Uzyskanie od wojewody zgody na zgromadzenie cykliczne ogranicza prawo do organizowania innych zgromadzeń w tym miejscu i czasie, nawet jeśli były już wcześniej zgłoszone w gminie.

Reklama
2

Definicja zgromadzenia cyklicznego

Istota zgromadzenia cyklicznego i organ wydający pozwolenie zapisane są w ustępie 1 art. 26a prawa o zgromadzeniach.

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

3

Wniosek o organizowanie zgromadzenia cyklicznego kierowany jest więc do wojewody.

Wojewoda rozważa czy celem zgromadzenia będzie „uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. Musi również stwierdzić czy spełnione są pozostałe warunki m.in. czy zgłaszający potrafi wykazać, że w ostatnich 3 latach organizował już podobne zgromadzenia.

Definicja zgromadzenia cyklicznego z warunkami dotyczącymi wcześniejszej aktywności organizatora, oraz określenie celu takiej manifestacji powodują, że przepisy o zgromadzeniach cyklicznych dają się zastosować w niewielu przypadkach.

Wojewoda podejmuje decyzje nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Zgoda na organizowanie zgromadzeń cyklicznych może być wydana na maksymalnie 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

4

Zakaz organizowania innych zgromadzeń

Jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, wydaje decyzję o jego zakazie.

Pierwszeństwo zyskuje więc zgromadzenie cykliczne. Jeśli organ gminy nie wyda zakazu, do którego zobowiązuje go ustawa, wojewoda wydaje niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.