Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

O planach zorganizowania zgromadzenia trzeba zawiadomić organ gminy lub centrum zarządzania kryzysowego (gminne albo wojewódzkie). Podstawową cechą zgromadzenia, która ma znaczenie dla organów władzy publicznej i dla trybu zgłaszania zgromadzenia, jest to czy manifestacja będzie miała wpływ na ruch drogowy.

1

Dwa rodzaje zgromadzenia zwykłego

Zgromadzenia zwykłe (określenia „zwykłe” używamy w tekście dla odróżnienia od pozostałych rodzajów zgromadzeń – sama ustawa go nie stosuje) zgłasza się wg dwóch trybów. W związku z tym można je też podzielić na dwa kolejne rodzaje:

  • na zgromadzenia, które będą zakłócały ruch drogowy (np. manifestanci będą poruszać się główną arteria w centrum miasta),
  • na zgromadzenia, które nie zakłócą ruchu (np. obywatele zgromadzą się w parku, na skwerze, na chodniku).
Reklama
2

Zgromadzenia zwykłe ingerujące w ruch drogowy (tryb podstawowy, rozdz. 2 ustawy)

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach).

3

Zgromadzenia zwykłe, które nie ingeruje w ruch drogowy (tryb uproszczony, rozdz. 3 ustawy)

Jeśli organizator zgromadzenia uzna, że „planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji” dotyczą go inne procedury zgłaszania niż w pierwszym opisanym przypadku. Inny jest podmiot, który należy zawiadomić. Nie będzie to organ gminy, ale centrum zarządzania kryzysowego. Nie w każdej gminie jest takie centrum. Jeśli nie ma centrum gminnego (lub miejskiego) zgłaszamy zamiar zorganizowania zgromadzenia do centrum wojewódzkiego. Inny jest też czas, w którym zgłaszamy zgromadzenie. Należy to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jak widać różni się tylko ostateczna data – to jak późno można zgłaszać zgromadzenie.

Ustawa wymienia się dwa rodzaje podmiotów - „organ gminy” oraz „centrum zarządzania kryzysowego”, do których należy zgłaszać zgromadzenia w zależności od tego czy będą ingerować, czy też nie w ruch drogowy. W praktyce może się jednak okazać, że w danej gminie (mieście) będzie to jedno i to samo miejsce. Sprawdźmy w internecie, kto w naszej gminie przyjmuje zgłoszenia o zgromadzeniach (możliwe, że przy okazji znajdziemy też gotowe druki i przydatne wyjaśnienia).

4

Jakie informacje należy zgłosić

Zgłaszając zgromadzenie dostarczamy organowi gminy lub centrum zarządzania kryzysowego zestaw informacji. Zestaw ten rożni się w zależności od tego czy mamy do czynienia z trybem podstawowym czy uproszczonym.

W trybie podstawowym trzeba podać (art. 10. ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach):

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

W trybie uproszczonym (kiedy nie powodujemy utrudnień w ruchu drogowym) informacji jest mniej. Podaje się dane pozwalające na identyfikację i kontakt z organizatorem, opisujące samo zgromadzenie (planowana data, miejsce, czas trwania, liczba uczestników i ewentualna trasa), oraz „ewentualne zagrożenia” dla zgromadzenia.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.