Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
1

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jest ona przeniesieniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Ustawa zastąpiła obowiązującą wcześniej ustawę o usługach turystycznych, której nazwa została zmieniona na: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

Nowe przepisy ważne są również dla organizacji pozarządowych działających na tym polu, czyli np. organizujących wakacyjny wypoczynek młodzieży, ale też takich, które np. w ramach uniwersytetu trzeciego wieku planują dla swoich absolwentów wycieczkę.

Reklama
2

Kiedy NGO-sy stosują się do zapisów ustawy, a kiedy nie

Warto, żeby wszystkie organizacje pozarządowe, których działania zahaczają o szeroko pojętą turystykę i wypoczynek znały ustawę. Jednak nie każda organizacja, która wychodzi z grupą swoich podopiecznych do muzeum czy zaprowadzi dzieci do ZOO musi stosować przepisy. Znajomość ustawy jest ważna dla NGO wtedy - może właśnie głównie wtedy - kiedy chce skorzystać z wyłączeń. 

Wśród organizacji pozarządowych będą więc dwie grupy: 

  1. NGO-sy, których działania w zakresie turystyki są tak intensywne i mają taki charakter, że niewiele różnią się od innych podmiotów działających w branży turystycznej (przedsiębiorców) i muszą stosować większość lub wszystkie zapisy ustawy. 
  2. NGO-sy, których działania w zakresie turystyki nie są na tyle intensywne, na tyle częste lub nie są dochodowe - takie organizacje mogą zostać zwolnione z konieczności stosowania opisanej regulacji.
3

Kiedy organizacje pozarządowe mogą korzystać z wyłączeń

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nakłada na organizatorów turystyki liczne obowiązki. Większość z nich będzie trudna dla organizacji pozarządowych, które organizują wyjazdy i wycieczki jako jedno z wielu swoich działań. Ale obowiązki z ustawy mogą być wyzwaniem nawet dla tych NGO, które skupiają się na turystyce. Dlatego duża część organizacji pozarządowych będzie prawdopodobnie chciała korzystać z wyłączeń.

Jakie wyłączenia proponuje ustawa? Wyłączenia opisane są w artykule 3 ustawy.

Art. 3

Ustawy nie stosuje się do: 

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych; 

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (…) albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną;

3)  imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

Szczegółowy opis wyłączeń, a także praktyczne porady jak NGO-sy mogą kształtować swoją działalność w zakresie turystyki, żeby nie musieć stosować ustawy, zawiera materiał przygotowany przez Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców dla poradnik.ngo.pl. 

Przeczytaj koniecznie: Działalność turystyczna organizacji pozarządowych po 1 lipca 2018

4

Obowiązki z ustawy o imprezach turystycznych

Jeśli działania organizacji pozarządowej nie mieszczą się w wyłączeniach opisanych we wskazanym wyżej artykule (i w materiale, do którego odsyłamy), NGO zmuszone jest do stosowania przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jaki jest ich cel? Ustawa zapewnia ochronę dla osób, które korzystają z oferty turystycznej różnych podmiotów. Obowiązki, które nakłada ustawa to konieczność uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki oraz konieczność uzyskania odpowiednich gwarancji i ubezpieczeń. Obowiązki te wymagają określonej organizacji organizacji swojej działalności - wiążą się też z konkretnymi (raczej nie niskimi) kosztami.

Opis obowiązków zawiera materiał przygotowany przez Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców dla poradnik.ngo.pl. 

Przeczytaj koniecznie: Imprezy turystyczne. Nowe obowiązki wielu NGO w pytaniach i odpowiedziach

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.