Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Zgromadzenia spontaniczne to manifestacje, których organizatorzy mieli zbyt mało czasu, żeby zastosować procedury jak przy zgromadzeniu zwykłym. Dotyczy to sytuacji, kiedy pojawia się bardzo pilna potrzeba zamanifestowania swoich racji. Długi czas prawo nie dawało możliwości organizowania tego typu manifestacji.

1

Definicja zgromadzenia spontanicznego

Art. 3. ust. 2 ustawy - Prawo o zgromadzeniach
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisy o zgromadzeniach spontanicznych pojawiły się w ustawie – Prawo o zgromadzeniach w 2015 r.

UWAGA: Czasowa zmiana przepisów w epidemii

W związku z epidemią covid przepisy dotyczące zgromadzeń zostały uzupełnione przez specjalne rozporządzenie. Trzeba je znać, żeby zgodnie z prawem organizować manifestacje. 

Zobacz więc koniecznie: Manifestacje w czasie epidemii.

Reklama
2

Organizatorzy zgromadzenia spontanicznego w ogóle nie muszą zgłaszać go do gminy (ani jakiemukolwiek innemu organowi władzy publicznej).

Z jednej strony ustawa daje im więc dużą swobodę w decydowaniu kiedy i gdzie będą manifestować. Z drugiej nakłada określone ograniczenia.

Ustawa mówi wprost, że zgromadzenie spontaniczne (jego uczestnicy) nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w pozostałych trybach wymienionych w ustawie (tzn. zgromadzeń zwykłych zgłaszanych do gminy czy centrów kryzysowych, i zgromadzeń cyklicznych, na które zgodę wydaje wojewoda).

Ustawa wymienia też sytuacje (art. 28. ust. 1), w których zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane (katalog ten nie różni się zasadniczo od wymienianych przez ustawę powodów przerywania innych rodzajów zgromadzeń).

Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:

 1. jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach
 2. jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego
 3. powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych
 4. jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy (ustawy - Prawo o zgromadzeniach) albo przepisy karne
 5. zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a. (chodzi o opisane w ustawie zgromadzenia zwykłe i cykliczne).

Przeczytaj też

 • ustawa o zgromadzeniach

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.