Przejdź do treści głównej

Regulaminy władz

Sprawdź jak mogą wyglądać regulaminy władz stowarzyszenia i fundacji.

W statucie stowarzyszenia/fundacji powinny znaleźć się informacje o trybie pracy oraz o sposobie podejmowania decyzji przez poszczególne władze. Często w statutach pojawia się zapis mówiący o tym, że np. zarząd, komisja, rada, obradują na podstawie zatwierdzonych przez siebie regulaminów. Choć regulaminy nie są dokumentami wymaganymi przez prawo, to opracowanie ich pozwala m.in. dookreślić tryb pracy, jej zasady. Warto więc opracować, uchwalić i korzystać z nich w organizowaniu pracy właściwych władz. Zapisy w tych regulaminach muszą być zgodne z zapisami w statucie danej organizacji.

Regulaminy władz stowarzyszenia

  1. Regulamin walnego zebrania stowarzyszenia - kliknij tutaj.
  2. Regulamin pracy zarządu stowarzyszenia - kliknij tutaj.
  3. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stowarzyszenia - kliknij tutaj.

Regulaminy władz fundacji

  1. Regulamin pracy zarządu fundacji - kliknij tutaj.
  2. Regulamin pracy rady fundacji (komisji rewizyjnej) - kliknij tutaj.
Wyraź opinię 97 4