Przejdź do treści głównej

Formularze rocznych sprawozdań finansowych

Formularze bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniających przydatne dla organizacji pozarządowych.

1. Nowy wzór sprawozdania finansowego - ZAŁĄCZNIK 6 - wzór dedykowany organizacjom pozarządowym

Przedstawiony tu wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych ma „zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.” (art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości).

zobacz koniecznie:

2. Formularz sprawozdania finansowego wg. załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości:

 


3. Formularz dla organizacji, która podjęła uchwałę o tym, że jest jednostką mikro wg załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości
(formularz miał zastosowanie przy sprawozdaniach sprzed 2017 r.)

Wyraź opinię 498 41