Przejdź do treści głównej

Formularze rocznych sprawozdań finansowych

Formularze bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniających przydatne dla organizacji pozarządowych.

1. Formularz podstawowy sprawozdania finansowego wg. załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości:

  • Aktywny formularz sprawozdania finansowego dla organizacji (xls) : kliknij tutaj

2. Formularz dla organizacji, która podjęła uchwałę o tym, że jest jednostką mikro wg załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości:

  • Aktywny formularz sprawozdania finansowego dla organizacji, która podjęła uchwałę o tym, że jest jednostką mikro (xls) - kliknij tutaj
  • Aktywny formularz sprawozdania finansowego z przykładowymi danymi dla organizacji, która podjęła uchwałę o tym, że jest jednostką mikro (xls) - kliknij tutaj
  • Informacje, o tym, co zawierają informacje ogólne i uzupełniające w sprawozdaniu finansowym - kliknij tutaj.
  • Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro - kliknij tutaj
Wyraź opinię 449 35